Yabancı Diller Yüksekokulu

Yüksekokulumuz

Yabancı Diller Yüksekokulu, üniversitemizdeki tüm fakülte ve yüksekokullara yabancı dil öğretimi bağlamında özel hazırlık programları, zorunlu ve seçmeli yabancı dil dersleriyle hizmet sunmaktadır. Okulumuz, özellikle hazırlık programlarına kayıt yaptıran yeni öğrencilerimiz için üniversite eğitimlerindeki ilk adımı oluşturmaktadır. Bu nedenle başlıca amacımız, öğrencilerimize üniversite eğitiminin gereklerine ve modern dünyanın beklentilerine uygun değerler kazandırmak; bu sürecin önemli bir parçası olan yabancı dil eğitimini, alanlarındaki akademik beklentileri karşılayacak yetkinlik düzeyinde ve ilerideki meslek yaşamlarında yardımcı olacak biçimde sunabilmektir.

Bölümlerimiz

Menü