Edebiyat Fakültesi

Fakültemiz

1967 yılında Fen ve Sosyal Bilimler adıyla kurulan Edebiyat Fakültemiz, evrensel değerler ışığında eğitim-öğretim, araştırma-inceleme, proje ve alan çalışmaları yapan; toplumsal yaşamın çeşitli alanlarında görev alacak, eleştirel düşünebilen, sorgulayıcı, araştırmacı, değişime ve gelişime açık, üretken ve yaratıcı bireyler yetiştiren; bilim ve sanata, sosyal ve kültürel yaşama katkıda bulunan bir fakülte olmayı görev edinmiştir.

Bölümlerimiz

Menü