Hukuk Fakültesi

2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılında lisans eğitimine başlayan ve ilk mezunlarını Haziran 2016’da veren Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, hukuk yaratma sürecinde etkin rol oynayabilecek, hukuk kültürünün ve adalet bilincinin gelişmesine katkıda bulunabilecek, ülke ve dünya sorunlarını yakından takip edip değerlendirebilecek ve söz konusu sorunları sadece hukuki açıdan değil, aynı zamanda felsefi ve sosyolojik açılardan da inceleme yeterliğine sahip seçkin hukukçular yetiştirmenin yanı sıra, özellikle hukuk fakültelerine akademisyen yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Amaçlarımız arasında, öğrencileri hukuk ile ilgili derin araştırmalara teşvik etmek ve bilimsel araştırma sürecini eğitim sürecine dahil etmek de vardır. Zaman içindeki tecrübeler, akademik bilgi birikimi olmadan meslek alanlarında yeterli başarı düzeyinin yakalanamayacağını ortaya koymuştur. Öğrencilerimiz hem akademik, hem de mesleki faaliyetlerinde ihtiyaç duyacakları gerekli bilgiye nasıl ulaşabileceklerini ve nasıl araştırma yapacaklarını öğreneceklerdir.

Fakültemiz bünyesinde halen, biri Anadolu Üniversitesi ile ortak yürütülen doktora programı olmak üzere üç doktora programı ve ikisi, ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans programı olmak üzere de, dört yüksek lisans programı yürütülmektedir. Fakültemiz, amacı uluslararası alanda çeşitli toplumlar ve kültürler aracılığıyla hukuk eğitiminin ve bu alandaki araştırmaların ilerlemesine katkı sağlamak olan, Uluslararası Hukuk Fakülteleri Derneği (IALS) üyesidir. Ayrıca, hukuk alanında bilim ve bilgi toplumunun gerekleri doğrultusunda eğitim ve araştırmayı ve bu alanlarda ülkeler arası işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan, uluslararası bir ağ olan Legal Framework for the Information Society-Bilgi Toplumu İçin Yasal Çerçeve (LEFIS) üyesidir.

Fakültemiz öğrencileri, Üniversitemizin taraf olduğu ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programları aracılığıyla, yurtiçindeki ve yurtdışındaki farklı üniversitelere belli sürelerle gidebilmektedirler. Fakültemiz eğitim-öğretim faaliyetlerini, Beytepe Kampüsünde, kendisine ait, tam donanımlı binasında sürdürmektedir.

Hocalarımız Canlı Yayında

Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Arş. Gör. Onur Çağdaş Artantaş canlı yayında sorularınızı yanıtladı.

Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Aynur Demirli canlı yayında sorularınızı yanıtladı.

Hukuk Fakültesi Resmi Sayfalarında daha ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz. Lütfen tıklayın.