Hakkında

Hacettepe Üniversitesi’nin temelinde, çocuk ölümlerinin binde 300’lerde seyrettiği bir dönemde, 1954 yılında eski bir Ankara evinin iki odasında kurulan Çocuk Sağlığı Kürsüsü vardır. Çocuk ölümlerine çözüm, halk sağlığına çare bulmak üzere hizmet vermeye başlayan kürsünün açtığı Hacettepe Çocuk Sağlığı Enstitüsü ve Çocuk Hastanesi, 1958’de eğitim-öğretim, araştırma çalışmaları ve kamu hizmetine geçer.

Enstitü bünyesinde, Türkiye’de bulunmayan bazı bölümler açılır. Hemşirelik, Tıbbi Teknoloji, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Beslenme ve Diyetetik alanlarının toplandığı Sağlık Bilimleri Yüksekokulu ile Kimya, Fizik, Biyoloji, İngiliz Edebiyatı, Felsefe ve Sosyal Antropoloji bölümlerinin yer aldığı Temel Bilimler Yüksekokulu, 1963 yılında kurulan Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi çatısı altına toplanır.

Türkiye’nin ikinci Diş Hekimliği Yüksekokulu da 1963’te Hacettepe Tıp Fakültesi’ne bağlı açılır. 1965 yılında Hacettepe eğitim kurumlarının koordinasyonunu sağlamak üzere Hacettepe Bilim Merkezi kurulur. 1966’da, önce Hacettepe Tıp Merkezi ardından da Hacettepe Tıp Merkezi Hastanesi hizmete girer. Ve bu çekirdek kuruluşlar, özel bir kanun ile üniversiteye dönüştürülür.

8 Temmuz 1967 tarih, 892 sayılı Kanun ile kurulan Hacettepe Üniversitesi; Tıp, Sağlık Bilimleri, Fen ve Sosyal Bilimler Fakülteleri ile eğitime başlar. Aynı yıl Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne bağlı, Eczacılık Yüksekokulu kurulur. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, ilk mezunlarını 8 Temmuz 1969 tarihinde verir. Yüksekokul olarak kurulan Diş Hekimliği ile Eczacılık, 1971 yılında fakülte olur. Hacettepe Eczacılık, Türkiye’de açılan üçüncü eczacılık fakültesidir.

Ardı ardına açılan yeni bölümler ve fakültelerle hızla büyüyen Hacettepe Üniversitesi’nin ikinci ana yerleşkesi, 1500 hektarlık alan üzerine kurulu Beytepe’dir. Günümüzde, Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye ve Beytepe Yerleşkelerinde, lisansüstü düzeyde eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdüren İletişim Fakültesi ile birlikte 98 lisans programının yürütüldüğü 15 Fakülte bulunmaktadır. Bunlardan Spor Bilimleri Fakültesi programlarına özel yetenek sınavıyla öğrenci alınmaktadır.

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarının Müzik ve Sahne Sanatları bölümlerine öğrenci kabulünde de özel yetenek sınavı düzenlenmektedir. Hacettepe Üniversitesi bünyesinde bulunan 15 Enstitüde ise 270 yüksek lisans ve 238 doktora ile 46 tıpta/eczacılıkta/diş hekimliğinde uzmanlık, 47 yan dal uzmanlık ve 14 sanatta yeterlilik programı yürütülmektedir.

Türkiye’nin eğitim, araştırma, kültür ve sanat alanlarında öncülük etmiş örnek bir kurum olan ve dünyanın sayılı üniversiteleri arasında yer alan Hacettepe Üniversitesi günümüzde 15 fakülte, 15 enstitü, Ankara Devlet Konservatuvarı, 2 Yüksekokul, 4 Meslek Yüksekokulu, 93 Araştırma ve Uygulama Merkezi, Hacettepe Teknokent ve HT-Teknoloji Transfer Merkezi ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Halen 1.846’sı öğretim üyesi (Profesör, Doçent, Doktora Öğretim Üyesi), 581’i öğretim görevlisi, 1.574’ü araştırma görevlisi ve 503’ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 4.504 akademik ve 7.491 idari personelin görev yaptığı Hacettepe Üniversitesi’nin lisans, ön lisans ve yüksek lisans düzeyi öğrenci sayısı 50 bine yaklaşmış, mezun sayısı 180 bini aşmıştır.

Hacettepe, toplumda zirvede, dünyaya ismini duyurmuş bir üniversitedir. Liyakat, şeffaflık, katılımcılık, toplum odaklılık, mükemmeli aramak ve öncü olmak, Hacettepe Üniversitesi’nin temel yönetsel değerleri ve ilkeleridir. Saygınlık ve başarılarını, bu temel yönetsel değerleri ve ilkelerine bağlılığına borçludur. Toplum sorunlarını önceleyerek ülke gelişimine yön veren bir üniversite olan Hacettepe, ürettiği bilgi, hizmet ve teknolojiyi toplum yararına sunar. Hacettepe Üniversitesi, “Daha ileriye… En İyiye…” anlayışıyla geleceğe inanan, yenilikçi, öncü Üniversite olma iddiasını sürdürmektedir.

Hacettepe Üniversitesi, araştırmaya yönelik alt yapısı, güçlü akademik kadrosu ve bilimsel üretimleriyle “araştırma odaklı” çağdaş bir üniversitedir. Hacettepe’nin bilim ve araştırma vizyonu, çok disiplinli yapısıyla bilim üretmek ve toplumsal sorumluluğu gereği araştırma çıktılarını ülke, toplum ve evrensel bilim yararına sunmaktır. Bu nedenle yapılan araştırmalarla, dünyadaki zorluklara çözüm üretmeyi amaçlanır ve yarının enerji gereksinimlerinden kanser tedavisine kadar geniş bir yelpazede gerçekleştirilir. Hacettepe’nin araştırmacı ruhu, dünyanın önde gelen kurum, kuruluş ve işbirlikleriyle beraber hareket edilmesini de vazgeçilmez kılar.

  • Sonuçlanan ve devam eden projelerin yüzde 75’ini kurum dışı destek ile yapan, araştırma bütçe kalemlerini kurum dışı fonlar ve uluslararası fonlardan sağlayan,
  • TÜBİTAK ve/veya diğer ulusal kaynaklardan destekli 775 projesi tamamlanan ve bu kaynaklardan desteklenen 323 devam eden projesi bulunan,
  • Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP)Koordinatörlüğü destekli 769 projesi tamamlanan, 529 projesi devam eden,
  • 137 ülke ile ortak araştırma yürüten,
  • 29 ülke ve aralarında Harvard, Cornell, Cambridge, ABD National Institute of Health (NIH) ve kanser çalışmalarıyla ünlü MD Anderson Tıp Merkezi’nin de yer aldığı 206 kurum ile ikili işbirliği bulunan,
  • 113’ü uluslararası 136 patent, tescillenmiş 10 marka, 9 endüstriyel tasarıma sahip,
  • Nükleer tıp, rejenaratif ve restoratif tıp ve biyomalzemeler yanında kanser, nörobilim, biyomühendislik, nanoteknoloji, biyoteknoloji, ilaç geliştirme, savunma sanayi, enerji, göç çalışmaları gibi alanlarda disiplinlerarası iş birliği, alt yapı, donanım ve akademik birikime sahip, bu alanlarda yüksek etkili araştırma çıktıları yaratan,
  • İleri düzey araştırmalar için güçlü ve öne çıkan laboratuvarlara ev sahipliği yapan,
  • Araştırma çıktıları ve performansı ile uluslararası tanınırlık kazanmış, dünyanın ilk 500 üniversite arasına girme başarısı göstermiş bir üniversite…