Akademik Bilgiler

Araştırma, Lisans Eğitiminde Başlar

YÖK’ün 26 Eylül 2017 tarihli kararıyla Araştırma Üniversitesi ilan edilen Hacettepe,kuruluşundan bu yana geçen 52 yılda, Türk bilimine yaptığı nitelikli ve özgün katkılarıve kattıklarıyla marka üniversite niteliği kazanarak Türkiye’nin evrensel bilime açılankapısı olmuştur. Bilime, topluma, insanlığa katkıları ve dünya başarıları ile ülkemizinismini duyuran, her biri gurur kaynağımız on binlerce mezun vermiştir.
Hacettepe’de araştırma, lisans eğitiminde başlar. Ülke çapında ve uluslararası pek çok sosyal, teknolojik, kültürel ve tarihi araştırma ve projeler, öğrencilerle birlikte yürütülür. Her düzeyden araştırmacıya kütüphaneleri, laboratuvarları, bilişim olanakları, araştırma ve uygulama merkezleriyle eşsiz bir araştırma ortamı sunan Hacettepe, tüm bu olanakları ve birikimlerini, bu olanaklarla yetişmiş öğretim üyeleri ve mezunlarıyla toplum hizmetine verir.

İlkleriyle fark yaratan Hacettepe Üniversitesi’ni özgün ve özel kılan özelliklerinin başında multidisipliner anlayış gelir. Tıp-sağlık bilimlerinden sosyal-beşeri bilimlere, fen-mühendislik bilimlerinden güzel sanatlara ve konservatuvara kadar çok geniş bir yelpazede çağdaş ve nitelikli eğitim veren Hacettepe Üniversitesi, bu yönü ile ülkemizdeki diğer tüm yükseköğretim kurumlarından ayrılmaktadır. İnsanlığın sorunlarını keşfedip sorgulayan, analiz edip anlayan, bilgi birikimini kullanarak çözümleyen alanının lideri profesyoneller Hacettepe’de yetişmektedir.

Aslı Hoca ile Hacettepe Üniversitesi'ni keşfedin...