Mühendislik Fakültesi

Fakültemiz

Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesinin misyonu, ulusal ve evrensel değerler ışığında geleceği yaratma becerisine sahip mühendisler yetiştirmek, var olan birikimleri ile bilim ve teknoloji üretmek, sanayici ile birlikte sanayinin ihtiyaçlarına yönelik araştırmalar yapmaktır.

Fakültenin vizyonu ise uluslararası düzeyde hizmet verebilecek donanıma sahip önder mühendisler yetiştiren, çağdaş eğitim ve araştırma stratejilerinin oluşturulması ve teknolojiye uygulanmasında dünyada yetkinliği kabul edilen bir fakülte olmaktır.

Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, eğitim-öğretim ve akademik çalışmalarını 13 bölümde sürdürmektedir. Bütün bölümlerimizde lisans programlarının yanı sıra yüksek lisans ve doktora programları da bulunmaktadır. Hacettepe Mühendislik Fakültesi, 50 yıllık geçmişiyle gerek eğitim-öğretim kalitesi, gerekse araştırma ve geliştirme faaliyetleri açısından ülkemizin en köklü mühendislik fakültelerinden biridir.

Bölümlerimiz

Menü