Üniversitemizde ilgili birime bağlı “Kişiye Yönelik koruyucu Hizmetler, Birinci Basamak Tedavi Hizmetleri, Psikolojik Görüşme ve Psikoterapi Hizmetleri, Çevreye Yönelik Koruyucu Hizmetler” olmak üzere toplam dört hizmet alanı vardır. Sağlık merkezlerinde; uzman ve pratisyen hekimler, diş hekimleri, psikologlar, hemşireler, fizyoterapistler, laboratuvar teknisyenleri, röntgen teknisyenleri ve diğer idari destek personeli olmak üzere çeşitli disiplinlere ait personel yukarıda sözü edilen hizmetleri her bir sağlık merkezindeki sorumlu hekimin yönetiminde yürütmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı güvencesi olan öğrencilerimizin muayene tetkikleri Sıhhiye, Beytepe ve Konservatuvar merkezlerinde, T.C. Kimlik Numaraları ile başvurmaları halinde yapılmaktadır.

Menü