Tıp Fakültesi

Hacettepe Üniversitesi 8 Temmuz 1967 tarihinde ve 892 sayılı Kanun ile kurulmuş ve Tıp Fakültesi çekirdek rolü oynamıştır. Ancak, Hacettepe Üniversitesini oluşturan bazı kurumların ve Tıp Fakültesinin kuruluş tarihleri daha eskiye gitmektedir. 2 Şubat 1954 tarihinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesine bağlı olarak kurulan “Çocuk Sağlığı Kürsüsü”, Hacettepe Tıp Fakültesinin başlangıcı sayılabilir. Cebeci semtinde kiralanan bir binanın iki odasında açılan bu kürsü ilk çalışmalarını çevresinde bulunan hastaların evlerinde uygulamalı olarak yürütmüştür.

Bir yandan da Hacettepe Çocuk Hastanesinin inşasına başlanmıştır. 8 Temmuz 1958’de tüzel kişiliğe sahip Çocuk Sağlığı Enstitüsü kurulmuş ve bu Enstitü Hacettepe Çocuk Hastanesinde eğitim, öğretim, araştırma çalışmalarına ve kamu hizmetine başlamıştır. 1961 yılında, Hacettepe’de hemşirelik, tıbbi teknoloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon alanlarında eğitim yapan Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu, 1962’de ise Ev Ekonomisi Yüksek Okulunun Diyetetik Bölümü hizmete açılmıştır. 1963 yılında Hacettepe Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu, Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi hâline getirilmiş, Temel Bilimler, Hemşirelik, Fizyoterapi-Rehabilitasyon, Tıbbi Teknoloji Yüksek Okulları ile bugünkü Sağlık Teknolojisi Yüksek Okulunun Diyetetik Bölümü, adı geçen Fakülteye bağlı olarak yeniden örgütlenmiştir. Bu gelişmeden üç ay sonra, Fakülteye bağlı Diş Hekimliği Yüksek Okulu kurulmuştur.

1954 yılından beri bir yandan eğitim-öğretim faaliyetleri yürütülürken öte yandan da Türk üniversitelerinden mezun olan yetenekli gençler ihtisas, doktora ve araştırma yapmak üzere yurt dışına gönderilmişlerdir. Bu gençlerin hepsi yurda dönmüş ve Hacettepe Üniversitesi öğretim kadrosunun çekirdeğinin önemli bir kısmını oluşturmuşlardır.

1965 yılında Hacettepe Üniversitesi eğitim kurumlarının koordinasyonunu sağlamak amacı ile Hacettepe Bilim Merkezi kurulmuş, 1966’da Hacettepe Tıp Merkezi Hastanesi hizmete girmiştir. Daha sonraları Hacettepe Üniversitesine bağlı yeni fakülteler, yüksek okullar ve bölümler açılmıştır.

Üniversite her yıl daha da genişlemekte, yeni atılımlar yapmaktadır. Hacettepe Üniversitesi kurulduktan sonra Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesinin adı Tıp Fakültesi olarak değiştirilmiştir.

Fakültede mezuniyet öncesi öğrenim 1963 yılında başlamış ve ilk mezunlarını 8 Temmuz 1969 günü vermiştir.

Hacettepe Üniversitesinin başlıca amacı bilim anlayışına, inceleme ve araştırma yeteneklerine sahip sağlam düşünceli aydınlar yetiştirmek, bilimsel inceleme ve araştırmalar yaptırmak ve toplum sorunlarına eğilmektir. Hacettepe Üniversitesi, bu amacına ulaşmak için, Atatürk’ün gösterdiği bilim yolunda Türkiye’nin çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırılmasına çalışır.

Ana Bilim Dallarımız

 • Anatomi Ana Bilim Dalı
 • Biyofizik Ana Bilim Dalı
 • Biyoistatistik Ana Bilim Dalı
 • Fizyoloji Ana Bilim Dalı
 • Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı
 • Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı
 • Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı
 • Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı
 • Tıp Eğitimi ve Bilişimi Ana Bilim Dalı
 • Tıp Tarihi ve Etik Ana Bilim Dalı
 • Acil Tıp Ana Bilim Dalı
 • Adli Tıp Ana Bilim Dalı
 • Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı
 • Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı
 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı
 • Deri ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalı
 • Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı
 • Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı
 • Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı
 • Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı
 • İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı
 • Kardiyoloji Ana Bilim Dalı
 • Nöroloji Ana Bilim Dalı
 • Nükleer Tıp Ana Bilim Dalı
 • Radyasyon Onkolojisi Ana Bilim Dalı
 • Radyoloji Ana Bilim Dalı
 • Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı
 • Spor Hekimliği Ana Bilim Dalı
 • Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı
 • Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı
 • Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı
 • Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı
 • Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı
 • Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı
 • Göğüs Cerahisi Ana Bilim Dalı
 • Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı
 • Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı
 • Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları Ana Bilim Dalı
 • Kalp ve Damar Cerahisi Ana Bilim Dalı
 • Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı
 • Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı
 • Tıbbi Patoloji Ana Bilim Dalı
 • Üroloji Ana Bilim Dalı

Hocalarımız Canlı Yayında

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Bülent Altun canlı yayında sorularınızı yanıtladı.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Bülent Altun canlı yayında sorularınızı yanıtladı.

Tıp Fakültesi Resmi Sayfalarında daha ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz. Lütfen tıklayın.