Spor Bilimleri Fakültesi

Hareket Bilimleri, insan hareketini tüm boyutlarıyla sistematik ve bilimsel olarak inceleyen bir alandır. Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi; sağlık Bilimleri, fen bilimleri, sosyal bilimler ve eğitim bilimleri gibi farklı disiplinlerden yetişmiş kadrosuyla Hareket Bilimlerinin çoklu-disipliner yapısını mükemmel şekildeyansıtmaktadır. Bu çerçevede Spor Bilimleri Fakültesi; insan hareketinin mekaniği, nasıl düzenlendiği ve kontrol edildiği, nasıl öğrenildiği, fiziksel hareket veya hareketsiz yaşamla ortaya çıkan uyum mekanizmaları ile bunların çevresel ve sosyal faktörlerle etkileşiminden, üst düzey sportif performansın geliştirilmesi ve fiziksel aktivite aracılığı ile sağlıklı bir toplum oluşturulmasına kadar geniş bir çalışma ve etki alanına sahiptir.

1989 yılında kurulan Spor Bilimleri Fakültesi yürüttüğü üç farklı lisans programı ile Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni, Spor Bilimleri uzmanı, Antrenör ve Rekreasyon Liderleri yetiştirmenin yanı sıra yüksek lisans ve doktora programlarıyla da ülkemizde Hareket Bilimleri alanında öncü bir kurum olup araştırma ve eğitimde mükemmelliği ilke edinmiştir.

 

Bölümlerimiz

Beden Eğitimi ve Spor lisans programı ile okulöncesi, ilkokul, ortaokul ve lise okullarına nitelikli Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni yetiştirmektir.

Antrenörlük lisans programı ile Spor Genel Müdürlüğü (SGM), spor kulüpleri, ve çeşitli kurum ve kuruluşlara, farklı yaş guruplarında çalışabilecek donanımda Spor Bilimci, Antrenör, Kondisyoner ve Sporda Performans Analisti yetiştirmektedir.

Rekreasyon lisans programının temel hedefi fiziksel aktiviteye katılım yoluyla bireylerin fiziksel, zihinsel, duyuşsal, ruhsal ve sosyal gelişime ve sağlığın korunmasına katkıda bulunacak fiziksel aktivite içerikli rekreasyon hizmetlerinin tasarlanmasında, yönetilmesinde ve bu hizmetlerin farklı sosyal/kültürel ortamlardaki bireylere sunulmasında gerekli bilgi, beceri ve yetkinliğe sahip fiziksel aktivite uzmanları ve rekreasyon liderleri yetiştirmektir. Bu nedenle öğrencilere, kuramsal ve uygulama dersleri, mesleki ve akademik proje ve iş deneyimi dersleri yoluyla bilimsel araştırma destekli ve mesleki uygulama tabanlı bir eğitim sunmaktadır.

Hocalarımız Canlı Yayında

Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcımız Doç. Dr. Ayda Karaca ve fakültemiz öğretim üyeleri canlı yayında sorularınızı yanıtladı.

Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcımız Doç. Dr. Ayda Karaca canlı yayında sorularınızı yanıtladı.

Spor Bilimleri Fakültesi Resmi Sayfalarında daha ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz. Lütfen tıklayın.