Güzel Sanatlar Fakültesi

Güzel sanatlar alanında öncelikli olarak tercih edilen, yetiştirdiği yaratıcı bireylerle sanatın toplumda etkin ve yaygın konuma gelmesine öncülük eden bir eğitim kurumu olmayı amaçlayan Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 1983 yılından bu yana, çağdaş bir eğitim anlayışıyla evrensel düşünce ve değerlere sahip, ülke ve dünya kültürüne sanat yoluyla katkıda bulunacak çağdaş, yaratıcı, özgür bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Fakültemizde Grafik, Heykel, İç Mimari ve Çevre Tasarımı, Resim, Seramik ve Cam olmak üzere beş bölüm bulunmakta ve her bölüm öğrencilerine sunduğu donanımlı atölye/stüdyo olanaklarının yanı sıra, alanında yetkin sanatçı akademisyen kadrosuyla da sanatta, tasarımda ve bilimde öğrencileriyle birlikte sürekli gelişmeyi hedeflemektedir. Ayrıca yine fakültemiz bünyesinde bulunan Seçmeli Dersler Birimi üniversitemizin bütün öğrencilerinin seçmeli ders ihtiyacını karşılamakta ve öğrencilerin ilgi ve becerilerine yönelik olmak üzere Plastik Sanatlar, Fotoğraf, Sinema Televizyon, Seramik gibi derslerle sanatın farklı alanlarına ilişkin bilgi birikimi, beceri ve farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır.

Bölümlerimiz

Öğrencilerimiz hem geleneksel tasarımı hem de bilgisayar destekli dijital tasarım yöntemlerini öğrenmektedir. Temel sanat eğitimi, modelaj, desen, fotoğraf, bilgisayar destekli tasarım, yayın grafiği, animasyon bu derslerden bazılarıdır.Öğrencilerimiz atölye derslerinde alanında uzman öğretim elemanları gözetiminde Photoshop, Freehand, Illustrator, Indesign, Flash, Dreamweaver, Finalcut, After Effects vb. programları uygulamalı projeleri kapsamında öğrenmektedirler.

Bölümün amacı öğrencilere heykel sanatının gerektirdiği temel bilgi ve becerileri kazandırmak genelde sanatın, özel anlamda ise heykel sanatının tanıtılmasından yola çıkarak bu sanat dalının gerektirdiği kültürü kavramak, gözlem, inceleme araştırma ve uygulama yolu ile yaratıcılığı geliştirmek, nesnelerle olgular arasında ilişki kurarak doğayı ve nesneyi yorumlayabilme yetisini güçlendirerek sezgi gücünü arttırmaktır.

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü, iç mimarlık alanında çağdaş düşünce ve değerler ile donanımlı, yaratıcı bireyler yetiştirmeyi ve toplumda mekân tasarımına verilen önemi artırmaya katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Asıl hedefi, uluslararası düzeyde tanınan ve aranılan iç mimarlar yetiştirmek; yetiştirdiği bireyler ile tasarımın çağdaş ve evrensel ölçütlerine katkıda bulunan öncü bir eğitim kurumu olmaktır.

Resim Bölümünün amacı, öğrencilerin disiplinli bir gözlem yolu ile yapıcı ve yaratıcı güçlerini ve yaratıcılığın temeli olan sezgi gücünü nesneler ve nesneler arasındaki ilişkileri yorumlayabilme yetisini geliştirmek, sanatın doğasını ve görsel düşüncenin mantığını sezdirecek gerekli kültürü kazandıracak eğitimi vermektir.

Seramik ve Cam Bölümü genç ve dinamik eğitim kadrosuyla Türkiye’de kurulmuş seramik bölümleri içinde en nitelikli olanlarındandır. Seramik ve Cam Bölümünün üstlendiği görev ve amaç; seramik alanında öğrencilere bilgi ve becerilerini geliştirebilecekleri ortam ve olanakları sağlayarak sanatın insana ait en üst düzeydeki etkinliklerden biri olduğunu özümseyen, evrensel düşünce ve değerlere sahip çağdaş sanatçı adayları yetiştirmektir. Öğretim kadrosunun kendini geliştirmesinin, sanatı yaşamasıyla ve üretkenliğiyle paralel olduğu düşüncesini benimseyen, Hacettepe Üniversitesi Seramik ve Cam Bölümü öğretim elemanları, düzenli olarak ulusal ve uluslararası sanatsal faaliyetlerde bulunmaktadırlar.

H.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Seçmeli Dersler Koordinatörlüğü Beytepe ve Sıhhiye yerleşkelerinde olmak üzere Güzel Sanatlar Fakültesi dışında kalan tüm diğer fakültelerimizin öğrencilerine Fotoğraf, Plastik Sanatlar, Seramik ve Sinema Televizyon derslerini açmaktadır. GSM kodu ile seçmeli olarak açılan bu dersler her yıl Güz ve Bahar dönemlerinde verilmektedir. Derslerin her biri; 3 ders saati ve 2 kredi olarak belirlenmiştir. Üniversitemizin diğer fakülteleri için açılan bu derslerimize her yıl yaklaşık 1000 öğrenci katılarak temel sanat eğitimi almaktadır.

Hocalarımız Canlı Yayında

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcımız Prof. Ayşe Sibel Kedik ve fakültemiz öğretim üyeleri canlı yayında sorularınızı yanıtladı.

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcımız Doç. Zuhal Boerescu ve fakültemiz öğretim üyeleri canlı yayında sorularınızı yanıtladı.

Güzel Sanatlar Fakültesi Resmi Sayfalarında daha ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz. Lütfen tıklayın.