Faculty of Health Sciences

Established in 2007, our faculty includes five different disciplines, namely Nutrition and Dietetics, Child Development, Speech and Occupational Therapy, Occupational Therapy and Audiology, with an internationally recognized, exemplary education-training program, 47 Faculty Members, 7 Lecturers, 114 Researches. It is a leading Faculty in the field of Health Sciences, providing education services to a total of 2434 students, including 2088 undergraduate and 346 graduate students, with its staff, 54 administrative staff.

In our faculty, which cares about both the academic, social and cultural activities of its students, our students benefit from education and internship mobility in Europe and other partner countries and work in various volunteering projects within the scope of the Health Sciences Consortium and Erasmus + program. Our students do not experience difficulties in terms of employment with the advantage of having the opportunity to practice at Hacettepe University Hospitals accredited by the Joint Commission of International. 95% of our graduates, whose employment rate is 40% in the first month after graduation, are working in their own fields.

Our efforts to become a barrier-free faculty for our disabled students continue with individual adaptations such as exam adaptations, course material supply, social, information and physical accessibility, taking into account the special needs of their disability.

There are 7 student societies in our faculty, which cares about the social, sports and cultural activities of the students. Our students, who successfully represent our faculty in 10 different branches at sports festivals every year, both feel the unifying power of sports and become a source of pride for our faculty with their success.

Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal, one of the scientific publications of our faculty, is scanned by many national and international indexes.

Bölümlerimiz

1962 yılında “Hacettepe Sağlık Bilimleri Yüksekokulu” bünyesinde açılan “Diyetetik” programı ile beslenme ve diyetetik alanında eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerine başlamıştır. Bu program Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nün, dolayısıyla Türkiye’de yetkin diyetisyenler yetiştiren eğitimin başlangıcı olmuştur. Bölümümüz Temmuz 2020 tarihi itibari ile 5 profesör, 6 doçent, 4 doktor öğretim üyesi, 1 öğretim görevlisi ve 55 araştırma görevlisinden oluşan, Türkiye’nin en geniş Beslenme ve Diyetetik eğitim kadrosu ile 602 lisans ile 40 yüksek lisans ve 93 doktora öğrencisinin eğitimine devam etmektedir. Bölümümümüz lisans eğitim programı 13.03.2020 tarihli Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (SABAK) Yönetim Kurulu kararı ile 5 yıl (13 Mart 2020- 30 Eylül 2025) süreli olarak” akredite edilmiştir.

Bölümümüz diyetetik uygulamalarına esas olan temel bilimler, tıp ve beslenme bilimlerini teorik ve laboratuvar uygulamalarıyla eğitime devam etmektedir. Öğrenciler stajlarını dünyanın en prestijli akreditasyon kuruluşları arasında gösterilen Joint Commission International (JCI) tarafından akredite edilmiş Hacettepe Üniversitesi Erişkin, Çocuk, Onkoloji Hastanelerinin klinik, poliklinik ve toplu beslenme hizmetleri ile ülkemizin diğer seçkin kurum ve kuruluşlarında yapmaktadır. Erasmus değişim programı ile 70’den fazla öğrencimiz staj ve öğrenim hareketliliği kapsamında Avrupa’nın farklı üniversitelerinde öğrenim görmüştür.

Bölümdeki donanımlı laboratuvarlar pratik ders uygulamaları ve lisansüstü tez çalışmaları ile ulusal ve uluslararası proje ve çalışmalarda kullanılmaktadır.

 • Beslenme İlkeleri Laboratuvarı
 • Besin Kimyası Laboratuvarı
 • Antropometri Laboratuvarı
 • Besin Mikrobiyolojisi Laboratuvarı
 • Organik Materyal Laboratuvarı
 • Araştırma Laboratuvarı
 • Öğrenci Bilgisayar laboratuvarı
 • Bilgisayar donanımlı derslikler

 

Diyetisyenlerin Çalışma Alanları:

 • Tedavi kurumları (özel ve kamuya bağlı hastaneler, poliklinikler, sağlık merkezleri, diyaliz üniteleri, vb.)
 • Toplu beslenme sistemleri (yemek fabrikaları, otel yiyecek ve içecek bölümleri, toplu beslenme yapılan tüm özel ve kamu kuruluşları, vb.)
 • Halk sağlığı hizmeti verilen kurumlar (Ana-çocuk sağlığı merkezleri, sağlık ocakları, çocuk ve yaşlı bakımevleri, spor okulları, vb.)
 • Besin sanayi
 • Araştırma kurumları
 • Eğitim kurumları

 

Beslenme ve Diyetetik Bölümü İlkleri

 • Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Türkiye’de Beslenme
  ve Diyetetik alanında eğitim veren ilk ve öncü kurumdur. İlk mezunlarını
  verdiği 6 Haziran 1966 yılından beri 6 Haziran “Diyetisyenler Günü”
  olarak kutlanmaktadır.
 • Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü 1 tezsiz (Beslenme
  ve Diyetetik), 4 tezli (Beslenme Bilimleri, Diyetetik, Toplum
  Beslenmesi, Toplu Beslenme Sistemleri) olmak üzere 5 farklı programda
  Türkiye’de lisanüstü eğitim veren ilk ve tek kurumdur.
 • Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (SABAK) tarafından akredite edilen ilk devlet üniversitesidir.
 • Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Avrupa Diyetetik Dernekleri Federasyonu (EFAD)’na üye olan ülkemizdeki ilk ve tek bölümdür.
 • Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü, ülkemizin ilk ve düzenli Uluslararası Beslenme ve Diyetetik kongresini düzenleyen kurumdur.

Bölümümüz 1968 yılında Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesine bağlı Ev Ekonomisi Yüksek Okulu çatısı altında Çocuk Gelişimi ve Eğitimi adıyla kurulmuştur. 1972 yılında Hacettepe Üniversitesi senato kararı ile Ev Ekonomisi Yüksek Okulunun bir bölümü olarak doğrudan Rektörlüğe bağlanmıştır. 1976 yılından itibaren özel eğitim çalışmalarına başlanılmış ve 23.12.1982 tarihinde YÖK kararı ile Özel Eğitim Ana Bilim Dalı kurulmuştur. “Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü”; “Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Ana Bilim Dalı” ve “Özel Eğitim Ana Bilim Dalı” olarak iki alanda çalışmalarını sürdürmüştür. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Ana Bilim Dalı, alanında Türkiye’nin ilk, Özel Eğitim Ana Bilim Dalı ise alanında üçüncü ana bilim dalıdır. Bilim uzmanlığı ve doktora programları da 1972-73 güz dönemi itibarıyla başlamıştır. 30 Kasım 1977, 16125 sayılı Resmî Gazete’nin 15.sayfasında belirtildiği üzere, bölüm mezunları sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında sayılmıştır. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü, YÖK kararı ile 04.03.1987 tarihinde “Çocuk Sağlığı ve Eğitimi”, yine YÖK’ün 23.03.1996 tarihli kararı ile “Çocuk Gelişimi ve Eğitimi” adını almıştır. Bölümümüz 21.05.07 tarih ve 2007/12216 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi altında “Çocuk Gelişimi Bölümü” olarak yeniden yapılandırılmıştır.

Temel amacı, mesleki muhakeme ve problem çözme yeteneklerini geliştirmeyi hedefleyerek hem sağlık hizmeti hem de akademik araştırma boyutunda en üst seviyede Dil ve Konuşma Terapistleri yetiştirmek olan Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Lisans Programı, 18 Nisan 2013 tarihinde açılmıştır. Dil ve Konuşma Terapisi akademik kadrosunda şu an 1 profesör, 1 doçent, 3 doktor öğretim üyesi, 14 araştırma görevlisi bulunmaktadır.

Dil ve Konuşma Terapisi lisans eğitimi 4 yıl tam zamanlı olarak verilmekte olup eğitim dili Türkçe’dir. Dersler; teorik ve uygulamalı olarak yürütülmektedir. Dil ve Konuşma Terapisi Lisans programı yeterliliklerini yerine getiren öğrenciler, programdan ‘Dil ve Konuşma Terapisti’ unvanı ile mezun olmaktadır.

2009 yılında Türkiye’nin ilk Ergoterapi lisans bölümü olarak Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde “ergoterapist” yetiştirmek amacı ile açılmıştır.

Ergoterapist kişiye ait duyusal, motor, bilişsel, psikolojik ve psikososyal performans; kişilerin gerçekleştirdikleri aktivite ve bulundukları çevreye yönelik ergoterapi değerlendirmelerini yapan, ergoterapi müdahalelerini kişi merkezli olarak planlayan, uygulayan ve sonuçları değerlendiren mesleki otonomiye sahip bir sağlık personelidir.

Bölümün eğitim programı Avrupa Ergoterapi Yükseköğrenim Ağı (ENOTHE) ve Dünya Ergoterapi Federasyonu’nun (World Federation of OccupationalTherapists-WFOT) standartlarına göre hazırlanmıştır.

Lisans eğitim programıSağlık Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (SABAK) ve Dünya Ergoterapistler Federasyonu (WFOT) tarafından ulusal ve uluslararası akreditasyonu olan Türkiyedeki tek bölümdür.

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü mezunları engelli, yaşlı, tüm dezavantajlı bireylerin aktivitelere katılım yoluyla bağımsızlıklarını, yaşam kalitelerini ve toplumsal katılımlarını kazandırmak amacıyla lisans eğitim süresince bilgi, beceri, deneyim ve farkındalık kazanırlar.

Mezunlar hastaneler, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, palyatif bakım merkezleri, huzurevleri, mesleki rehabilitasyon merkezleri gibi kurumsal sağlık hizmetlerinin yanı sıra toplum ruh sağlığı merkezleri, toplum sağlığı merkezleri, sağlıklı yaşam merkezleri, belediyeler, okullar, iş yerleri gibi toplum temelli sağlık ve rehabilitasyon hizmetlerinde, veya üniversitelerde çeşitli alanlarda kolaylıkla istihdam edilmektedir. Sağlıklı kişilerde ruh sağlığı ve kas iskelet sistemi bozukluklarını önlemek üzere koruyucu yaklaşımlar uygulayarak fabrikalar, iş yerleri, okullar vb. alanlarda çalışabilmeleri amacıyla da eğitim alırlar.

Ergoterapi Bölümü İlkleri

 • Ergoterapi Bölümü, Türkiye’de ilk defa Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi altında kurulmuştur.
 • Ergoterapi Bölümü, Dünya ErgoterapistlerFederasyonu (World Federation of OccupationalTherapists-WFOT)tarafından lisans eğitimi onaylı Türkiye’deki ilk bölümdür.
 • Ergoterapi Bölümü,Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (SABAK)tarafından lisans eğitim programı onaylanmış ilk Ergoterapi Bölümüdür.
 • TürkiyedeErgoterapi alanında yayınlanmış ilk özgün kitap olan “Ergoterapi Teoriler, Modeller ve Uygulama Yaklaşımları” Hacettepe Üniversitesi SBF ErgoterapiBölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Gonca Bumin, Prof.Dr Semin Akel ve Prof.Dr.Çiğdem Öksüz editörlüğünde yayınlanmıştır.
 • HacettepeErgoterapi Bölümü, Ergoterapi alanındaki ilk yüksek lisans programına sahiptir.
 • Hacettepe Ergoterapi Bölümü, Ergoterapi alanındaki ilk doktora programına sahiptir.
 • Ergoterapi ve Rehabilitasyon alanında süreli ve hakemli olarak yayınlanan ilk ve tek dergi “Ergoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi” Hacettepe Üniversitesinde yayınlanmaktadır.
 • Hacettepe Üniversitesi SBF Ergoterapi Bölümü, Avrupa Birliği Projesi kapsamında kurulmuş olan Türkiye’nin ilk ve tek Mesleki Rehabilitasyon Merkezi’ne sahiptir.

Programımızın amacı, bilimsel ve teknolojik gelişmelere uyum sağlayabilen, işitme ve denge ile ilgili problemlerin en güncel ve doğru yaklaşımlarla ele alabilen “odyolog”lar yetiştirmektir. Hem sağlık hizmetinde hem de akademik alanda çalışmalarını hedeflenmektedir. Odyoloji lisans eğitimi 4 yıl tam zamanlı olarak verilmektedir. Eğitim dili Türkçe’dir. Dersler; teorik ve pratik olarak yürütülmektedir. Öğrencilerimizin, çalışma alanlarına yönelik alan çalışması ve kurum stajları yapmak, rapor, seminer, eğitim ve araştırma projeleri hazırlama ve sözlü sunum yapma sorumlulukları bulunmaktadır. Dördüncü yılın sonunda Odyoloji Lisans Programı öğrencileri “Odyolog” ünvanı ile mezun olmaktadır.

Please click here for more information about Faculty of Health Sciences.