Uluslararası Üniversite

Yılların Deneyimiyle Hacettepe Üniversitesi

 • Öğretim üyesi başına 6 lisansüstü öğrenci düşen, her öğretim üyesinin ortalama 5 yılda bir doktora öğrencisi mezun ettiği,
 • Araştırma görevlisi kadrosundaki her 4 akademisyeninden biri doktora derecesine sahip olan,
 • Toplam öğrenci sayısının yüzde 22’si yüksek lisans ve doktora öğrencisi olan,
 • Akademik personelinin yüzde 60’ından fazlası akademik yaşamlarının bir dönemini Stanford, Harvard, Cambridge, Cornell gibi üniversitelerde sürdüren,
 • Farklı bilim disiplinlerine özgü donanımlı akademik personel ile disiplinlerarası çalışmalar için mükemmel ortam sunan,
 • Web of Science SCI, SSCI, A&HCI dizinlerinde yayın sayısı açısından ikinci; yayınların en önemli göstergesi atıflarda, kendine atıflar hariç önemli farkla birinci sırada yer alan,
 • Yayın niteliğini gösteren üniversite “h-indeksi” değeri dikkate alındığında, Türkiye’deki üniversiteler arasında 1980’den bu yana 147 değeri ile ilk sırada olan,
 • En çok tıp ve sağlık bilimleri alanında yayın yapan, fen ve mühendislik bilimlerinin bu alanla yakın işbirliği yapması dikkat çeken,
 • URAP’a göre 5 alanda dünya sıralamasında ilk 500 içinde yer alan,
 • Araştırmacı insan kaynağının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi adına 29 ülkeden 206 kurum ile ikili işbirliği anlaşması bulunan,
 • Güçlü bir uluslararası değişim ve işbirliği programına sahip,

ULUSLARARASI bir üniversitedir.

Uluslararası Öğrenciler

Uluslararası sıralamalarda Türkiye’yi en yüksek derecelerle temsil eden, birçok alanda dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer almayı başaran Hacettepe, sadece ülkemizde değil uluslararası alanda da tercih edilen bir üniversite haline gelmiştir.

Tıp-sağlık bilimlerinden sosyal-beşeri bilimlere, fen-mühendislik bilimlerinden güzel sanatlara, konservatuvardan spora çok geniş bir yelpazede çağdaş ve nitelikli eğitim veren Hacettepe, bu yönüyle ülkemizdeki diğer tüm üniversitelerden farklıdır. Hacettepe Üniversitesi, 98 lisans, 270 yüksek lisans, 238 doktora programları; çift ana dal ve yan dal olanakları ile meslek eğitimi, bilim-teknoloji, sanat ve spor alanlarında eğitim almanız; kişisel ve sosyal gelişiminizi sağlamanız için mükemmel bir çalışma ve yaşam ortamı sunmaktadır.

Sahip oldukları ve sunduklarıyla dünyada da tercih edilen üniversiteler sıralamasında en üstlere oturan Hacettepe Üniversitesi’nin tüm kıtalardan 80’den fazla ülkeden, 924’ü lisansüstü düzeyde öğrenim gören uluslararası öğrenci sayısı 2.100’ü aşmıştır.

uluslararası öğrenci statüsünde başvuru süreç ve koşullarına ilişkin ayrıntılı bilgiye www.oid.hacettepe.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Değişim Programları

Hacettepe Üniversitesi, güçlü bir uluslararası değişim ve işbirliği programına sahiptir. Hacettepe, öğrencilerine, ister Avrupa Birliği Erasmus+, ister YÖK Mevlana ister Farabi değişim programları isterse ikili değişim anlaşmaları ile unutulmayacak akademik, yaşamsal ve kültürel deneyimler edinme fırsatı tanır.

Avrupa Birliği, Hacettepe’yi, Erasmus+ programını en iyi uygulayan üniversite olarak işaret etmiştir. Etkin durumda 648 Erasmus+ anlaşması bulunan Hacettepe Üniversitesi, yürütülen çeşitli projelerle her yıl yüzlerce öğrencisini staj, eğitim görme, kısa-uzun dönem projelerde yer almaları için yurtdışına göndermektedir.

Toplam 66 üniversite ile Mevlana Değişim protokolü, 93 üniversiteyle de Farabi Değişim protokolü bulunan Hacettepe Üniversitesi, Mevlana Proje Bazlı Değişim Programı çerçevesinde Japonya, Ukrayna, Pakistan, Kırgızistan ve Moğolistan ile doğal ve bitkisel ürünler, moleküler farmakoloji ve ilaç araştırmaları, yenilenebilir enerji kaynakları, nükleer enerji, sürdürülebilir akıllı kentler konularında ortak proje başvurusu yapmıştır.

Ayrıntılı bilgi almak için www.abofisi.hacettepe.edu.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.