Kariyer Fırsatları

Hacettepe Üniversitesi öğrencileri, konularında iyi yetişmiş, donanımlı, sosyal becerileri gelişmiş bireyler olarak mezun olur. Diplomanızı aldığınızda Hacettepe Üniversitesi ile ilişkiniz sona ermez. Hacettepe’den mezun olduğunuzda, 180 binden fazla küresel bir mezun topluluğuna katılırsınız. Kurucular, sanatçılar, iş adamları, müzisyenler, dünyaca ünlü doktorlar, dünyanın tanıdığı bilimciler, yazarlar, şairler, siyasiler, liderler, film yapımcıları… Dünyanın neresine giderseniz gidin, Hacettepe Üniversitesi’nden olduğunuz ve Hacettepe’den geldiğiniz öğrenildiğinde, kapılar açılır ve bağlantılar kurulur.

Hangi bölümden mezun olursanız olun “Hacettepe diploması”, sizi çok geniş bir kariyer için hazırlar ve Hacettepe Üniversitesi Kariyer Gelişimi ve Uygulama Merkezi (KARMER), size bir sonraki en iyi adımı bulmanızda yardımcı olur. KARMER, öğrencilerinin, mezunlarının, akademik ve idari çalışanlarının başarılı bir kariyere sahip olmalarına destek veren, başarılı öğrenci ve mezunlarını, işveren ve mezunların bir araya gelmelerine aracılık yapan, üniversite içerisinde kariyer geliştirme hizmeti veren bir birimdir. KARMER’in başlıca amacı, Hacettepe Üniversitesi öğrencilerinin kariyer planlamalarına; liseden üniversiteye, üniversiteden çalışma yaşamına uyum sağlayabilmelerine ve mezuniyet sonrasında kendi özelliklerine uygun işlere yerleşmelerine kariyer psikolojik danışmanlığı yoluyla yardımcı olmak ve ulusal/uluslararası düzeyde Hacettepe Üniversitesi mezunlarının istihdamını sağlamaktır.

Kariyer Merkezi, öğrencilere mezuniyet sonrası planları konusunda destek verir. Öğrencilerin hedeflerine uygun işlere yönelmelerine yardımcı olur. İş arama davranışlarını öğrenme, iş başvurusuna ve iş görüşmelerine hazırlanma, öz geçmiş yazma gibi konularda birebir danışmanlık yapar. Öğrencileri her yıl, değişik sektörlerin önde gelen kuruluşlarıyla sık sık bir araya getirir, başarılı bir kariyere sahip olabilmeleri için sürekli destek verir, staj ve işyeri eğitimi gibi kurum dışı deneyim edinmelerini gerektiren süreçleri yakından takip eder.

KARMER, üniversite adaylarına yönelik, Kariyer Psikolojik Danışması hizmeti de sunar. Dünyanın en iyi üniversitelerinin kariyer merkezlerinde de benimsenen kuramsal yaklaşımlara dayalı hazırlanan envanterler kullanılarak adayların ilgi, yetenek ve diğer kişilik özelliklerinin tanımları yapılır; özellikleriyle uyumlu lisans programları hakkında bilgiler verilir ve başarı sıraları yanında diğer özellikleri de göz önüne alınarak bütüncül bir yaklaşımla üniversite kararı almalarına yardımcı olunur.

Ayrıntılı bilgi için karmer.hacettepe.edu.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.