Burs Olanakları

Üniversite öğrencilerine sağlanacak destekler; devlet kaynaklı destekler, sivil toplum kuruluşları tarafından verilen destekler ve diğer destekler olmak üzere üç grupta toplanmaktadır. Devlet destekli katkı payı, burs ve krediler Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilmektedir. Katkı payı ve kredilere başvurular, öğrenci tarafından doğrudan Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna yapılmaktadır. Burs ve kredi miktarları her yıl Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından tespit edilmektedir.

Hacettepe Üniversitesi’nde “Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Programı” uygulanmaktadır. Bu program ile ilgili açıklamalar her eğitim-öğretim yılı başlangıcında, SKS Daire Başkanlığı web sayfasından öğrencilere duyurulmaktadır. Öğrenciler, ayrıca diğer kamu ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütlerinin burslarından da yararlanabilmektedirler. Bu bilgiler her akademik yılın başında ilgili birimler (*) tarafından duyurulmaktadır.

Hacettepe Üniversitesinde, yukarıda sayılan destekler dışında yurt ve yemek bursu ÖSYM Kılavuzunda belirtilen şekliyle verilmektedir (**).

Ayrıca; Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından, maddi durumu yetersiz öğrencilerimize Yönetim Kurulu Kararı ile barınma yardımı, beslenme yardımı ve Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Programı ile maddi destek sağlanmaktadır. Kısmi Zamanlı Çalışma Programı kapsamında çalıştırılan öğrencilerimizin sigorta primleri ve ücretleri ödenmektedir. Her türlü ilan, duyuru eğitim-öğretim yılı başlangıcından itibaren SKS Daire Başkanlığı web sayfasından öğrencilere duyurulmaktadır.

(*) Diğer kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütleriyle öğrenciler arasındaki iletişim, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından değil, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Burs Koordinatörlüğü tarafından yapılmaktadır.

(**) ÖSYM KILAVUZU 123. Madde: Hacettepe Üniversitesi’ni birinci sırada tercih ederek yerleştirilen öğrencilerden kendi puan türünde Türkiye sıralamasına göre (TYT puan türü hariç): a) İlk 10 arasında yer alan öğrencilere Hacettepe Konukevlerinde ücretsiz konaklama, b) İlk 100 arasında yer alan öğrencilere öğrenci yurt odalarında ücretsiz konaklama, c) Yerleştirildikleri Fakültelere / Meslek Yüksek Okullarına (tüm fakülte / meslek yüksekokulu genelinde) ilk 3 sırada yerleşen öğrencilere ücretsiz üç öğün yemek olanağı sağlanacaktır. Bu destekler Üniversitemizin belirleyeceği akademik başarıya bağlı olarak kazandıkları programın normal öğrenim süreleri boyunca devam eder.

Menü