Akademik Bilgiler

AKTS Etiketi ve Diploma Eki

Hacettepe Üniversitesi, Avrupa Komisyonunca verilen, mezunlarına ulusal ve uluslararası arenada istihdam edilebilme imkânı sağlayan “Diploma Eki Etiketi” ve “AKTS Etiketi” sahibidir. Üniversitelere Avrupa çapında tanınma, kabul görme ve üniversiteler arası hareketlilik imkanı sunan bu etiketlere sahip olan üniversite mezunlarının aldıkları eğitimin diğer ülke ve eğitim sistemlerinde tanıtılmasına yardımcı olmakta, aynı zamanda akademik derece düzeyi, içeriği ve mesleki yetkinlikler hakkında ayrıntılı bilgi vermektedir. Avrupa Komisyonunca verilen Diploma Eki, yükseköğretim diploması ile birlikte öğrencinin eğitim seviyesini gösteren prestijli belge niteliğine sahiptir.

Diploma Eki’nin Öğrenciler için Faydaları:

  • Yurtdışında daha kolay anlaşılan ve kıyaslanabilen bir diplomaya sahip olunması
  • Öğrencinin akademik gelişimi ve öğrenimi boyunca kazandığı yeterliliklerin kusursuz bir tanımını içermesi
  • Öğrencinin başarı ve yeterliliklerinin tarafsız bir ifade olması
  • İş imkânlarına veya ileri seviyedeki yurt dışı eğitim olanaklarına daha kolay erişim sağlanması
  • İstihdam edilebilmeyi desteklemesidir.