1957 yılında Ankara’da doğdu. Bozkurt İlkokulu, Ulus Kız Ortaokulu ve Ankara Kız Lisesini bitirdi.  Kendi ifadesiyle, meraklı ve zeki bir çocuktu. Öğrendiği andan itibaren okuyabildiği her şeyi okumaya başladı.  Çöpte gördüğü gazeteyi,  hem satın hem okul kütüphanesinden ödünç aldığı yerli ve yabancı yazarlara ait klasikleri ve romanları ama en çok çizgi romanları sevdi…

Kitaplar ona empati yapmayı, olaylara farklı açılardan bakmayı, muhakeme etmeyi, en önemlisi de adalet, dürüstlük gibi kavramların ne kadar önemli olduğunu öğretti. Matematiğin atom ve moleküllerle buluşması çok hoşuna gidiyordu ama en çok kimyayı sevdi…

Lise son sınıfta kimyacı olmaya karar verdi. Kendi başına hazırlandı üniversite sınavına. “Bana kimya bilimini matematik, fizik, ekonomi gibi bilimlerle birleştirerek bir ürünün üretilmesi, bir ihtiyacın giderilmesi, bir sorunun çözülmesi için proses tasarlamayı ve karşılaşacağım problemleri nasıl çözmem gerektiğini öğretti” dediği Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümünü 1980 yılında birincilikle tamamladı ve bölümde yüksek lisans yapmaya karar verdi. Bilimsel araştırmanın ne olduğunu, önemini, nasıl yapılacağını, araştırma sonuçlarının nasıl yorumlanacağını ve nasıl sunulacağını lisansüstü eğitimi sırasında öğrendi. Bu arada öğrenmek kadar öğretmeyi de sevdi…

1981 yılında araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 1983’te yüksek mühendislik unvanı, 1988’de doktora derecesini, 1993 yılında da doçent unvanını aldı. 2000 yılında profesör oldu.

ÖNCÜLÜK EDEN ÇALIŞMALAR ve YENİLİKLER

Bugüne kadar atıkların değerlendirilmesi; tarımsal atıklardan fermantasyonla laktik asit, B-karoten, gıda boyarmaddesi, kitosan, etanol gibi katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi; atıklardan ekstraksiyon yöntemiyle yağ asitleri, kafein, likopen gibi değerli ürünlerin elde edilmesi; çeşitli kirleticilerin atık sulardan arıtımında biyosorpsiyon, biyodegradasyon ve biyobirikim gibi çevre dostu, ekonomik ve verimli yeni biyo ayırma yöntemlerinin araştırılması, geliştirilmesi ve uygulanması konularında çalışmalar yaptı. Bu konulardaki çalışmalarıyla mikrobiyal üretimde teknoloji geliştirme, yeni ürün üretme ve ürün ayırma; ağır metal, boyarmadde, tarım ilacı, antibiyotik, yüzey aktif madde ve fenolik kirleticilerin gideriminde kullanılan ayırma proseslerinde ise yeni teknolojiler araştırma ve geliştirme, kimya mühendisliği ilke ve prensiplerinin bu teknolojilere uygulanması, sistem tasarımı ve modellenmesi, optimizasyon gibi bilimsel yenilikler getirdi.

İşte tüm bu teknoloji ve uygulamalarla Türkiye’de ve dünyadaki pek çok bilimcinin yetiştirilmesine öncülük ve önderlik etti, onların araştırmalarına önemli katkılar ve etkiler sağladı.

EN HEYECAN VERİCİ AN

Halen Kimya Mühendisliği Bölümünde profesör öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdüren Dr. Zümriye Aksu, bir bilimciyi en çok mutlu eden şeylerden birini yayınladığı çalışmaların ülkesinde ve dünyada yarattığı etkiler olduğuna işaretle şunları söyledi:

“Şimdiye kadar Science Citation Index’e giren ve etki faktörü çok yüksek hakemli dergilerde yayımlanmış, çoğunda ilk isim ve sorumlu yazar olduğum 97 makale, bir derleme makalesi ve yazdığım uluslararası 2 kitap bölümüne, ulusal ve uluslararası bilim insanları tarafından 11 binin üzerinde atıf yapıldı.

 Dünyanın en etkili bilim insanları listesine Türkiye’den benim de ‘Mühendislikte Etkinleştirici ve Stratejik Teknolojiler’ dalında birinci sırada yer aldığım 196 isim girdi. Bir bilim insanı olarak bu gurur verici tabloda bulunduğumu öğrenmem, 40 yıllık meslek hayatımın en heyecan verici anlarından biri oldu.Ülkemin ve üniversitemin adını ileriki yıllarda da başarıyla duyurmak en önemli dileğimdir.”