Akademik Bilgiler

Burs Olanakları

Öğrencilerimize sağlanan destekler, devlet kaynaklı destekler, sivil toplum kuruluşları tarafından verilen destekler ve diğer destekler olmak üzere üç grupta toplanmaktadır.

Devlet destekli katkı payı, burs ve krediler Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilmektedir. Katkı payı ve kredilere başvurular, öğrenci tarafından doğrudan Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna yapılmaktadır. Burs ve kredi miktarları her yıl Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından tespit edilmektedir.

Hacettepe Üniversitesi’nde Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Programı uygulanmaktadır. Öğrenciler, ayrıca diğer kamu ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütlerinin burslarından da yararlanabilmektedirler. Bu bilgiler her akademik yılın başında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Burs Koordinatörlüğü tarafından duyurulmaktadır.
Hacettepe Üniversitesi’ni birinci sırada tercih ederek yerleştirilen öğrencilerden kendi puan türünde (TYT puan türü hariç) Türkiye sıralamasına giren öğrencilere aşağıdaki imkanlar sağlanmaktadır;

  • İlk 10 arasında yer alan öğrencilere Hacettepe Konukevlerinde ücretsiz konaklama,
  • İlk 100 arasında yer alan öğrencilere öğrenci yurt odalarında ücretsiz konaklama,
  • Yerleştirildikleri Fakültelere / Meslek Yüksekokullarına (tüm fakülte / meslek yüksekokulu genelinde) ilk 3 sırada yerleşen öğrencilere ücretsiz üç öğün yemek olanağı sağlanacaktır.

Bu destekler Üniversitemizin belirleyeceği akademik başarıya bağlı olarak kazandıkları programın normal öğrenim süreleri boyunca devam etmektedir.

Ayrıca; Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından, maddi durumu yetersiz öğrencilerimize Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile barınma desteği, beslenme desteği ve  Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Programı ile de ilave destekler sağlanmaktadır. Kısmi Zamanlı Çalışma Programı kapsamında çalıştırılan öğrencilerimizin sigorta primleri ve ücretleri ödenmektedir.

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılında Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ile;
150 öğrencimize barınma desteği,
2500 öğrenciye kadar beslenme desteği,
500’e yakın öğrencimize de kısmi zamanlı çalışma desteği sağlanmaktadır.