Akademik Bilgiler

Bologna Süreci

Bologna süreci Avrupa’da ortak, karşılaştırılabilir, rekabetçi ve şeffaf bir yükseköğretim yaratmak fikrinden gelişmiştir. Pek çok uluslararası kuruluşun işbirliği ile 47 üye ülke tarafından oluşturulan ve sürdürülen, alışılmışın dışında bir süreçtir. Sürece üyelik hükümetler/devletlerarası herhangi bir anlaşmaya dayanmamaktadır. Bologna Süreci kapsamında yayımlanan bildirilerin yasal bir bağlayıcılığı bulunmamaktadır. Süreç tamamen her ülkenin özgür iradeleri ile katıldıkları bir oluşumdur ve ülkeler Bologna Süreci’nin öngördüğü hedefleri kabul edip etmeme hakkına sahiptirler.

Ayrıntılı bilgi almak için http://www.hubologna.hacettepe.edu.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

Bologna Sürecinin Hedefleri

 • Kolay anlaşılır ve karşılaştırılabilir yükseköğretim diploma ve dereceleri oluşturmak (Diploma Eki uygulaması).
 • Yükseköğretimde lisans, yüksek lisans ve doktora olmak üzere üç aşamalı derece sistemine geçmek.
 • Avrupa Kredi Transfer Sistemini-AKTS (ECTS: European Credit Transfer System) uygulamak.
 • Öğrencilerin ve öğretim elemanlarının hareketliliğini sağlamak ve yaygınlaştırmak.
 • Yükseköğretimde kalite güvencesi sistemleri ağını uygulamak ve yaygınlaştırmak.
 • Yükseköğretimde Avrupa boyutunu geliştirmek.

Bologna Sürecinin Öğrencilere Kazandırdıkları

 • Bologna Süreci öğrenci merkezli bir yaklaşımı öngördüğünden öğrencilerin eğitim hayatlarına aktif katılımlarını sağlar.
 • Öğrencilerin eğitim programlarını ve derslerini daha bilinçli seçmelerine yardımcı olur.
 • Seçtikleri dersleri ve programları tamamladıklarında hangi yeterliliklere sahip olacaklarını; yani neleri bileceklerini, neleri uygulayabileceklerini ve hangi sosyal, mesleki ve iletişim yetkinliklerine sahip olabileceklerini önceden bilmelerine yardımcı olur.
 • Ders kredileri öğrenci iş yükü temel alınarak oluşturulacağı için öğrencilerin ders dışındaki faaliyetlerini teşvik eder ve bu faaliyetlerin aldıkları dereceye aktarılmasını sağlar.
 • Eğitim-öğretim düzeyleri arasındaki yatay ve dikey geçişleri anlaşılabilir hale getirir ve kolaylaştırır.
 • Tüm yükseköğretim kurumlarında uygulanan kalite güvencesi sayesinde kurumlar arasındaki kalite farkı azalacağından tüm öğrencilerin kaliteli eğitim almalarını sağlayarak öğrenciler arasında fırsat eşitliğini geliştirir.
 • Yeterlilikler ve kalite güvencesiyle oluşturulan programlardan mezun olan öğrencilerin istihdam edilebilme oranları artar.
 • Diploma Eki ve Avrupa Kredi Transfer Sistemi gibi tanınma araçları sayesinde öğrencilerin almış oldukları eğitimin yurt dışında tanınmasına imkân sağlayarak mesleki ve akademik hareketliliğini arttırır.
 • Öğrenci hareketliliğini özendirir ve hareketliliğin önündeki engelleri azaltır.
 • Sadece formal öğrenme için değil, tüm öğrenme için hayat boyu öğrenmeyi teşvik eder.

Seçmeli Dersler Hakkında

Bologna süreci çerçevesinde artacak seçmeli ders ihtiyacını karşılamayı hedefleyen Seçmeli Dersler Birimi Koordinatörlüğü, her ilgi ve beceri alanına yönelik derslerin açılmasını planlamaktadır.

Ayrıntılı bilgi almak için http://www.secmeli.hacettepe.edu.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz.