UNI101: Üniversite Yaşamına Giriş Dersi

Bu ders, yeni öğrencilerin Hacettepe Üniversitesi’ni kısa zamanda tanımasını öngören, Hacettepe’nin ve üniversite yaşamının sunduğu fırsatlar konusunda farkındalığı artırmaya yönelik bir etkinlikler programıdır. Öğrenciler, öncelikle üniversitenin sosyal ve kültürel olanaklarından nasıl yararlanacaklarını bu ders çerçevesinde öğrenir. Zaman yönetimi, kişilerarası iletişim, verimli öğrenme, bölüm tanıtımları gibi konuların yanında öğretim elemanları ve arkadaşlarıyla tanışan öğrenciler, konserler, spor etkinlikleri, film gösterimleri gibi eğlenceli etkinliklerle yerleşke yaşamına keyifli bir başlangıç yapar.