Faculty of Sports Sciences

Motion Sciences is a field that systematically and scientifically examines human motion in all its dimensions. Hacettepe University Faculty of Sports Sciences perfectly reflects the multi-disciplinary structure of Movement Sciences with its staff trained from different disciplines such as health sciences, natural sciences, social sciences and educational sciences. In this context, the Faculty of Sports Sciences focuses on the mechanics of human movement, how it is regulated and controlled, how it is learned, the adaptation mechanisms that emerge with physical movement or sedentary life, and their interaction with environmental and social factors, the development of high-level sportive performance and the creation of a healthy society through physical activity. It has such a wide field of study and influence.

Established in 1989, the Faculty of Sports Sciences is a leading institution in the field of Movement Sciences in our country, with its three different undergraduate programs it carries out, as well as training Physical Education and Sports Teachers, Sports Science experts, Trainers and Recreation Leaders, as well as master’s and doctorate programs, and has adopted excellence in research and education.

Bölümlerimiz

Beden Eğitimi ve Spor lisans programı ile okulöncesi, ilkokul, ortaokul ve lise okullarına nitelikli Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni yetiştirmektir.

Antrenörlük lisans programı ile Spor Genel Müdürlüğü (SGM), spor kulüpleri, ve çeşitli kurum ve kuruluşlara, farklı yaş guruplarında çalışabilecek donanımda Spor Bilimci, Antrenör, Kondisyoner ve Sporda Performans Analisti yetiştirmektedir.

Rekreasyon lisans programının temel hedefi fiziksel aktiviteye katılım yoluyla bireylerin fiziksel, zihinsel, duyuşsal, ruhsal ve sosyal gelişime ve sağlığın korunmasına katkıda bulunacak fiziksel aktivite içerikli rekreasyon hizmetlerinin tasarlanmasında, yönetilmesinde ve bu hizmetlerin farklı sosyal/kültürel ortamlardaki bireylere sunulmasında gerekli bilgi, beceri ve yetkinliğe sahip fiziksel aktivite uzmanları ve rekreasyon liderleri yetiştirmektir. Bu nedenle öğrencilere, kuramsal ve uygulama dersleri, mesleki ve akademik proje ve iş deneyimi dersleri yoluyla bilimsel araştırma destekli ve mesleki uygulama tabanlı bir eğitim sunmaktadır.

Please click here for more information about Faculty of Sports Sciences.