Faculty of Education

In the light of universal values, our faculty aims to raise highly qualified individuals for the future of the country by utilizing its knowledge of science, technology and art, and to present its production in the fields of research, education and service for the benefit of society.

Bölümlerimiz

Amacımız, eğitim kurumlarının gereksinim duyduğu bilgisayar ve diğer öğretim teknolojisi ürünlerinin işlevsel kullanımı için gerekli olan yöntem ve teknikleri geliştirmek, yaymak ve öğretmek, bu kurumlarda öğretmenlik yapmak isteyen bireyleri yetiştirmektir.

 

 • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Ana Bilim Dalı

 

Evrensel ve etik değerler ışığında, bilim ve teknolojinin ilkelerine bağlı kalarak sunulan öğretim, araştırma, toplum hizmetleri ile ülkemiz eğitim politikalarının oluşturulmasında, geliştirilmesinde ve uygulanmasında etkili olan, üstün nitelikli, çağdaş, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı uzmanlar yetiştirmeyi amaçlamaktayız.

 

 • Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalı
 • Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı
 • Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi Ana Bilim Dalı
 • Eğitim Yönetimi Ana Bilim Dalı
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı

 

 

 • Biyoloji Eğitimi Ana Bilim Dalı
 • Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı
 • Fizik Eğitimi Ana Bilim Dalı
 • Kimya Eğitimi Ana Bilim Dalı
 • Matematik Eğitimi Ana Bilim Dalı
 • Matematik Eğitimi Programı
 • İlköğretim Matematik Eğitimi Programı

 

Özel Eğitim Bölümü’nün amacı, özel eğitim alanında yurtiçinde ve yurtdışında kullanılabilecek kuramsal ve uygulamalı bilgi üreterek; başta Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi okul ve kurumlar olmak üzere, ülkemiz içinde ve dışında istihdam edilebilecek yeterlikte özel öğretim öğretmen adayları yetiştirmek ve yerel ve uluslararası düzeyde çözüm önerileri geliştirmek suretiyle özel eğitim alanının gelişimine katkıda bulunmaktır.

 

 • Özel Yetenekliler Eğitimi Ana Bilim Dalı
 • Zihin Engelliler Eğitimi Ana Bilim Dalı

 

Türkçe Eğitimi Bölümü’nün temel amacı, Türkçenin ana dili olarak eğitimi ve ikinci dil olarak öğretimi konusunda bilgi üreterek bu alandaki gelişimlere öncülük etmek ve eğitim kurumlarının ihtiyaç duyduğu Türkçe öğretmenlerini yetiştirmektir. Bölümümüz, çağdaş dil öğretim yöntemlerini kullanabilen, sürekli gelişmeye açık, öğretmenliğin evrensel değerlerine ve yeterliklerine sahip, bu değerlerin ve yeterliklerin korunmasında ve geliştirilmesinde ulusal ve uluslararası dayanışma bilincine sahip Türkçe öğretmenleri yetiştirmek suretiyle kamusal sorumluluğunu yerine getirecektir.

 

 • Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı

 

Bölümümüzde modern araç ve gereçlerle eğitim-öğretim olanağı sunulmaktadır. Öğrenciler bilgisayar, teknoloji, resim ve müzik dersliklerinden, fen laboratuarlarından ve kablosuz ağ hizmetlerinden yararlanabilmektedirler. Mezunlarımız Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel okullarda öğretmenlik yapabildikleri gibi yüksek lisans ve doktora çalışmalarıyla akademik hayata da atılabilmektedirler.

 

 • Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı
 • Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalı

 

Bölümümüzde modern araç ve gereçlerle eğitim-öğretim olanağı sunulmaktadır. Öğrenciler bilgisayar – teknoloji dersliklerinden bölüm kitaplığından yararlanabilmektedirler. Mezunlarımız Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel okullarda öğretmenlik yapabildikleri gibi yüksek lisans ve doktora çalışmalarıyla akademik hayata da atılabilmektedirler.

 

 • Alman Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı
 • Fransız Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı
 • İngiliz Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı

 

Please click here for more information about Faculty of Education.