Faculty of Dentistry

Our faculty, which was established in 1963 as the second dentistry school in Turkey, is today the most prominent Faculty of Dentistry in our country. Our students who graduated from our faculty; It is our main duty to train individuals and the society as well-trained, foresighted, respectful, participatory physicians with high aesthetic values in the development of oral health.

In the first two years, our students take courses in Basic Medical Sciences, Introductory Dentistry, and Practical Laboratory Applications.

In the third year, Phantom Laboratory Trainings and Clinical Preparation courses are completed together with the Science Courses in Dentistry, in which clinical knowledge and skills are acquired to provide treatment services to patients.

In the fourth and fifth years, students perform clinical treatment practices in which they reinforce their knowledge and skills by personally applying the treatments of the patients under the supervision of competent faculty members and staff.

Ana Bilim Dallarımız

Özellikle Ağız, Diş ve Çene Hastalıklarına bağlı Dentoalveoler Cerrahi, Preprotetik ve İmplant Cerrahisi, Laser Cerrahisi ve Uygulamaları, Radyoterapi ve İlaçlara Bağlı Osteonekroz Önlem, Tedavi ve Cerrahisi, Dental ve Maksillomandibuler Travmatoloji, Dentoalveoler Ortodontik Cerrahi Uygulamaları, Temporomandibuler Eklem Hastalıkları Tedavisi ve Arthrosentez Uygulamaları, Dentoalveoler Enfeksiyonların Tedavisi gibi alanlarda, lokal ve genel anestezi altında ve lokal ve genel ameliyathane imkanlarını kullanarak, hastalarımıza tedavi hizmetleri sunmaktadır.

Beş yıllık Diş hekimliği eğitimine 1.eğitim yılından itibaren mezun oluncaya kadar teorik ve pratik uygulamalarla katkıda bulunmaya çalışan, bünyesinde hareketli ve sabit protezler, implantoloji, çene-yüz protezleri gibi birçok disiplini barındıran ağır bir misyonu üstlenmiş Ana Bilim Dalıdır. Ana Bilim Dalımız, yüksek lisans eğitiminin dışında konusunda uzman diş hekimleri yetiştirmek amacıyla Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak 4 yıllık Protez Doktora Programı eğitimi vermektedir.

Anabilim dalımız, dişleri çevreleyen sert ve yumuşak dokuların klinik ve mikroskobik yapısı, bu dokuları etkileyen hastalıklar ve tedavileri hakkında bilgi veren, bu tedavileri uygulama ve uygulatmaya odaklanır. Fikirlerini özgürce söyleyebilen, korkusuzca soru sorabilen, gerektiğinde kendisini hem insan hem de hekim kimliğinde sorgulayabilen, güncel ve olmazsa olmaz bilgilerle donatılmış, mesleğini yaparken insanlara değil insanlığa hizmet ettiğinin bilincinde olan yetkin diş hekimleri yetiştirmek amacımızdır. Anabilim dalımızda klinik hizmetleri mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonrası programları da gerçekleştirilmektedir.

Diş hastalıklarının önlenmesine yönelik çalışmalar yapan anabilim dalımızda; erişkinlerde, çeşitli nedenlerle (çürük, aşınma, renklenmeler, yapısal kayıplar vb.) diş sert dokularında oluşabilen bozuklukların teşhis ve tedavileri, güncel bilgi ve teknolojiler kullanılarak yapılmaktadır. Bireylerin dişlerine eski form ve fonksiyon kazandırılırken, hastaların diş kaynaklı estetik kaygılarını gidermesi beklenen, tasarım ve uygulamalarla da hasta memnuniyetinin sağlanması hedeflenmektedir. Donanımlı eğitim kadrosu ve gelişmiş malzeme olanakları ile ağız ve diş sağlığı bilincini koruyucu hekimlik çerçevesinde değerlendirebilecek, bu bilinci topluma aktarabilecek ve gerekli tedavi uygulamaları yapabilecek diş hekimlerini topluma kazandırmak başlıca amacımızdır.

Anabilim dalımızda, bebeklik döneminden başlayarak, çocuk ve adölesan döneminde kliniğimize başvuran çocuklara ağız diş sağlığının önemini benimsetmek, koruyucu ve tedavi edici hizmetleri en iyi şekilde verilir. Bu hizmeti verebilmek için eğitim kadrosu, akademik ve idari personel üstün bir gayret ile çalışmaktadır. 3, 4 ve 5. sınıfta verilen eğitimdeki misyonumuz ise öğrencilerimize çocuk hastayı en uygun şekilde tedavi edebilecekleri bilgi donanımını kazandırmaktır.

Anabilim dalımızda, her yaştan diş-çene uyumsuzluğu olan, çapraşık dişleri bulunan hastalarda hareketli veya sabit aygıtlar kullanılarak ideal bir diş dizisi elde edilmesi, aynı zamanda iskeletsel bozuklukların, büyüme yönlendirmesi yapılarak veya cerrahi tedavilerle birlikte düzeltilmesi sağlanmaktadır. Kliniğimizde uygulanan tedaviler, Hareketli aparey tedavisi, Fonksiyonel aparey tedavisi, Sabit aparey tedavisi, Erken dönem ortodontik tedaviler, Ağız dışı aparey uygulamaları, Erişkin ortodontik tedavisi, Lingual ortodonti, Şeffaf plak tedavisi, Dudak damak yarığı tedavisi, Uyku apnesi tedavisi, Temporomandibular eklem tedavisi, Ortognatik cerrahi tedavisi, Travma splinti uygulaması ve Pekiştirme tedavileridir. Ana Bilim Dalımız eğitim programı, diş hekimliği eğitimi ve uzmanlık eğitimini içermektedir. Diş Hekimliği öğrencileri, 1. Sınıfta 1 saatlik Ortodonti tanıtım dersini takiben 3. ve 4. Sınıflarda 14’er saat teorik Ortodonti eğitimi almaktadırlar. 4. ve 5. Sınıflarda küçük gruplar halinde sırasıyla 44 saat ve 60 saat muayene, vaka tartışması ve klinik uygulama eğitimi almaktadırlar.

Please click here for more information about Faculty of Dentistry.