Öğrenci Toplulukları

Hacettepe Üniversitesinde öğrenciler sosyal, kültürel ve akademik gelişimlerine katkı sağlamak için ilgi alanlarına paralel olarak istedikleri bir topluluğa katılabilir ve faaliyetlerde bulunabilir. Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına bağlı topluluklar arasında ilginizi çekecek en az bir tanesiyle kendinizi geliştirme olanağı bulurken katkı da sağlayabilirsiniz.

Öğrenci topluluklarının ayrıntılı listesi için lütfen tıklayın.

Öğrenci-Yönetim arasındaki köprü…

Hacettepe Üniversitesi Öğrenci Temsilcileri Konseyi (ÖTK), Hacettepeli öğrencileri her platformda temsil etme görevini resmi olarak yerine getirmektedir. Kuruluşunda, varlığını sürekli kılacak vizyonunu, “Öğrenciyi Yönetime, Yönetimi Öğrenciye Bağlayan Köprü” olarak belirleyen ÖTK, yapılanmasını ve tüm girişimlerini, bu vizyon doğrultusunda yürütmektedir.

Öğrenciler için ÖTK, Hacettepe’deki öğrencilik deneyimlerini geliştirmek için vardır. Öğrenci Temsilcileri, tüm sınıflarda öğrencilerin kendi aralarında oy çokluğuyla seçtikleri sınıf temsilcileri ile oluşmaya başlar. Sınıf temsilcilerinin kendi aralarında seçtikleri Bölüm/Program/Anabilim dalı/Ana sanat dalı öğrencileri de kendi aralarından ilgili akademik birimlerinin Fakülte/Yüksekokul/Konservatuar/Meslek Yüksekokulu/Enstitü öğrenci temsilcisini seçerler.

Fakülte/Yüksekokul/Konservatuar/Meslek Yüksekokulu/Enstitü öğrenci temsilcilerinden oluşan “Genel Kurul” da, üniversite öğrencilerini temsil eden ve yürütme yetkisi olan “Yönetim Kurulu” nu seçer.

Seçilen başkan ve yönetim kurulu, Hacettepe Üniversitesi’nin 40 bini aşan öğrencisinin, Üniversite ve toplumdaki gözü, kulağı ve sesidir. ÖTK, ulusal ve uluslararası arenada tüm Hacettepeli öğrencilerin temsilcisi olarak görev yapar. ÖTK başkanı da senato ve yönetim kurulu toplantılarına katılarak, öğrencileri üniversite yönetiminde temsil eder.

Menü