Ödüllerin Üniversitesi

Hacettepe Üniversitesi, ülkemizdeki en başarılı araştırma üniversitelerinden biridir. Hacettepeli araştırmacılar, ulusal ve uluslararası kuruluşlardan alanlarında başarılı araştırmacılar ile işbirliği içinde çok sayıda araştırma projesini hayata geçirmiştir.

Bilimsel araştırmanın en önemli çıktısı olan araştırma makalesi sayısı açısından Hacettepe Üniversitesi ülkemizdeki tüm devlet ve vakıf üniversiteleri arasında birinci sıradadır. TÜBİTAK ve TÜBA gibi kurumlar tarafından ödüllendirilmiş çok sayıda akademisyen Hacettepe Üniversitesi’nde görev yapmaktadır.

Üniversitemiz öğretim üyeleri bugüne kadar 62 TÜBİTAK Teşvik, 17 TÜBİTAK Bilim, 7 TÜBİTAK Topluma Hizmet, 2 TWAS ödülü ile toplam 88 TÜBİTAK ödülü kazanmıştır. Bunun yanında 13 TÜBA GEBİP ödülüne ve 1 BAGEP ödülüne layık görülmüştür. Ayrıca üniversitemiz öğretim üyeleri UNESCO, Vehbi Koç, Sedat Simavi, L’Oreal Bilim Kadını, Eczacıbaşı ve Novartis ödülü gibi 50’nin üzerinde prestijli ödülün sahibi olmuştur. Bunun yanı sıra 15 öğretim üyemiz Hacettepe Bilim Ödülü sahibidir.

Üniversitemiz akademisyenleri, ülkemizde bilim ve teknolojiyi yönlendiren önemli kurumlarda yönetici veya danışmanlık görevleri de üstlenmektedir. Hacettepe akademik personeli tarafından ulusal ve uluslararası mesleki/bilimsel sivil toplum örgütlerinde üst düzey yöneticilik görevleri de yürütülmüştür.

Tüm Türkiye’de yayın sayısı açısından ikinci, atıf sayısı açısından ilk sırada yer alan Hacettepe, yayın niteliğini gösteren üniversite h-indeksi değeri dikkate alındığında 1980 yılından bu yana birinci sıradadır. Üniversite h-indeksi 30’un üzerinde olan 180 kişilik başarılı Türk bilimci arasında 17 isim ile yer bulan Hacettepe Üniversitesi, listenin açık ara birincisi durumundadır.

Hacettepe Üniversitesi’nde eğitim-öğretim faaliyetleri alanında uzman ve seçkin öğretim elemanlarınca sürdürülmektedir. Dolayısı ile Hacettepeli öğrenciler sürekli öğrenmeye ve gelişmeye dayalı böyle bir akademik ortamın, geniş ve etkili bir bilgi-araştırma ağının parçası olurlar.