İlklerin ve Başarıların Üniversitesi

Hacettepe Üniversitesi, ülkemizdeki en başarılı araştırma üniversitelerinden biridir. Hacettepeli araştırmacılar, ulusal ve uluslararası kuruluşlardan alanlarında başarılı araştırmacılar ile işbirliği içinde çok sayıda araştırma projesini hayata geçirmiştir.

Bilimsel araştırmanın en önemli çıktısı olan araştırma makalesi sayısı açısından Hacettepe Üniversitesi ülkemizdeki tüm devlet ve vakıf üniversiteleri arasında birinci sıradadır. TÜBİTAK ve TÜBA gibi kurumlar tarafından ödüllendirilmiş çok sayıda akademisyen Hacettepe Üniversitesi’nde görev yapmaktadır.

Üniversitemiz öğretim üyeleri bugüne kadar 62 TÜBİTAK Teşvik, 17 TÜBİTAK Bilim, 7 TÜBİTAK Topluma Hizmet, 2 TWAS ödülü ile toplam 88 TÜBİTAK ödülü kazanmıştır. Bunun yanında 13 TÜBA GEBİP ödülüne ve 1 BAGEP ödülüne layık görülmüştür. Ayrıca üniversitemiz öğretim üyeleri UNESCO, Vehbi Koç, Sedat Simavi, L’Oreal Bilim Kadını, Eczacıbaşı ve Novartis ödülü gibi 50’nin üzerinde prestijli ödülün sahibi olmuştur. Bunun yanı sıra 15 öğretim üyemiz Hacettepe Bilim Ödülü sahibidir.

Üniversitemiz akademisyenleri, ülkemizde bilim ve teknolojiyi yönlendiren önemli kurumlarda yönetici veya danışmanlık görevleri de üstlenmektedir. Hacettepe akademik personeli tarafından ulusal ve uluslararası mesleki/bilimsel sivil toplum örgütlerinde üst düzey yöneticilik görevleri de yürütülmüştür.

Tüm Türkiye’de yayın sayısı açısından ikinci, atıf sayısı açısından ilk sırada yer alan Hacettepe, yayın niteliğini gösteren üniversite h-indeksi değeri dikkate alındığında 1980 yılından bu yana birinci sıradadır. Üniversite h-indeksi 30’un üzerinde olan 180 kişilik başarılı Türk bilimci arasında 17 isim ile yer bulan Hacettepe Üniversitesi, listenin açık ara birincisi durumundadır.

Hacettepe Üniversitesi’nde eğitim-öğretim faaliyetleri alanında uzman ve seçkin öğretim elemanlarınca sürdürülmektedir. Dolayısı ile Hacettepeli öğrenciler sürekli öğrenmeye ve gelişmeye dayalı böyle bir akademik ortamın, geniş ve etkili bir bilgi-araştırma ağının parçası olurlar.

Hacettepenin İlkleri

 • Türkiye’nin ilk Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü 1958’de Hacettepe’de kuruldu.
 • Türkiye’nin ilk Radyoloji Anabilim Dalı 1958’de Hacettepe’de açıldı.
 • Hacettepe Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara’da halka hizmet veren ilk Nöroşirürji Kliniği oldu (1959).
 • Fizyoterapistlik mesleğinin temelleri, 1961’de Hacettepe’de kurulan ilk Fizik tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu ile atıldı.
 • Hacettepe Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, doğuştan kalça kırığı tedavisine yönelik ilk Salter Osteotomisi uygulamasını gerçekleştirdi (1961).
 • Hacettepe Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, ilk kez klinikte Skolyoz Cerrahisi uyguladı (1962).
 • Hacettepe Ruh Sağlığı Hastalıkları Anabilim Dalı Psikiyatri Kliniği, genel hastane bünyesinde eğitim ağırlıklı uygulamasıyla Türkiye’de ilk örneği oluşturdu (1964).
 • Hacettepe’de 1965 yılında kurulan Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, Türkiye’de eğitim veren ilk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği oldu.
 • Hacettepe Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, Türkiye’de ilk ve tek uzmanlık sonrası eğitim veren İleri Plastik Cerrahi Bilimleri doktora programını başlattı.
 • Üniversite düzeyinde endoskopi ve lazer uygulamalarının Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahide ilk kullanımları Hacettepe’de gerçekleşti.
 • Türkiye’deki ilk Diyetetik Programı 1962’de Hacettepe’de eğitim-öğretime başladı.
 • Halen kullanılan Türkiye’nin ilk elektron mikroskobu laboratuvarı, 1965 yılında Hacettepe Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalında ünite olarak faaliyete başladı.
 • Hacettepe Beslenme ve Diyetetik Bölümünün, Türkiye’nin ilk diyetisyen mezunlarını verdiği 6 Haziran 1966 Günü, 1986’dan beri Diyetisyenler Günü olarak kutlanmaktadır.
 • İlk Nüfus Etütleri Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni 1967’de Hacettepe kurdu.
 • Odyoloji Programı, Türkiye’de ilk kez 1968’de Hacettepe’de yüksek lisans düzeyinde başladı.
 • Renkli hasta dosyası sistemi Türkiye’de ilk kez 1968 yılında Hacettepe’de kullanıldı.
 • Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Anabilim Dalı, Türkiye’nin ilk özel eğitim anabilim dalı olarak 1968’de Hacettepe’de kuruldu.
 • Hacettepe Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, ilk kez klinikte total kalça antroplastisi yaptı (1970).
 • Türkiye’nin ilk ve öncü Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Ana Bilim Dalı kuruldu 1971’de Hacettepe’de kuruldu.
 • Türkiye’nin ilk ve öncü Endodonti Ana Bilim Dalını 1971’de Hacettepe kurdu.
 • İlk “bilgisayar” teriminin kullanımı Hacettepe’den çıktı (1969). Devamında yaklaşık 2 bin 500 yeni sözcük, bilişim dünyasının sözlüğünü oluşturdu.
 • Bilgisayar Mühendisliği dalında Türkiye’nin ilk doktora programını Hacettepe açtı (1974).
 • Türkiye’de ilk kez canlı donörden böbrek nakli Hacettepe’de gerçekleştirildi (1975).
 • Türkiyede ilk BT, Hacettepe Üniversitesinde 1976 yılında kuruldu ve sadece beyin tetkiki için kullanıldı.
 • Türkiye’nin ilk Bilgisayar Mühendisliği bölümü Hacettepe’de açıldı (1977).
 • Türkiye’de ilk ağrı tedavisi, inhalasyon tedavisi ve epidural anestezi Hacettepe’de uygulandı (1980’ler).
 • Kamuda tek olan lisans düzeyi Nükleer Enerji Mühendisliği programı 1982’de öncü olarak Hacettepe’de açıldı.
 • Hacettepe Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı, Türkiye’de ilk kez fototerapi uygulayan bölüm oldu (1984).
 • WADA tarafından akredite edilen tek ve Türkiye’nin ilk Doping Kontrol Merkezi’ni 1989’da Hacettepe açtı.
 • Yaşlanma ve yaşlılık konularına odaklı ve gerçek anlamda multidisiplinli yapılanmaya sahip Türkiye’deki ilk araştırma ve uygulama merkezi olan GEBAM, Hacettepe’de açıldı (2000).
 • Türkiye’de ilk üniversite senfoni orkestrasını, Hacettepe kurdu (2002).
 • 21. Yüzyıl tıp yaklaşımının en önemli beklentisi olan araştırmaların kliniğe aktarımını sağlayacak eğitimli insan gücünü oluşturmayı amaçlayan Tıp Bilim Doktoru (MD-Phd) Bütünleşik Doktora Programı, Türkiye’de ilk ve tek Hacettepe’de açıldı (2003).
 • Sağlık Bakanlığının hastanelerde yeni bir sınıflama modeline dayanan teşhis ilişkili gruplar (TİG) alt yapı çalışmaları, Türkiye’de ilk kez 2005 yılında Hacettepe Üniversitesi Araştırma Projesi (HÜAP)adı altında yürütüldü.
 • Türkiye’nin ilk Otomotiv Mühendisliği lisans programı 2005’te Hacettepe’de açıldı.
 • Türkiye’nin ilk ve öncü engelsiz yerleşkesini Hacettepe gerçekleştirdi (2006).
 • Ergoterapi lisans programı Türkiye’de ilk kez Hacettepe’de açıldı (2009).
 • İlk Uluslararası Nükleer Onkoloji Kongresi, Hacettepe Nükleer Tıp Anabilim Dalı öncülüğünde yapıldı (2010).
 • İlk Çocuk Yoğun Bakım Uzmanlığı programı Hacettepe’de açıldı (2011).
 • Türkiye’de ilk transgenik fare Hacettepe araştırma laboratuvarlarında üretildi (2012).
 • İlk yerli morfin, Hacettepe tarafından üretildi (2013).
 • Kamuda ilk Alkol Bilimsel Uygulama ve Araştırma Merkezi, Hacettepe’de kuruldu (2013).
 • Türkiye’de ilk geniş katılımlı Üniversite Yaşamına Giriş Dersi (ÜNİ101) Hacettepe’de verildi (2013).
 • Yan dal uzmanlık sınavı sonunda eğitime başlayan Dr. Selman Kesici, ilk Çocuk Yoğun Bakım uzmanı oldu (2014).
 • Canlı cerrahi eğitimlerinde Kadavra Modeli uygulamaları, dünyada ilk kez Hacettepe’de gerçekleştirildi (2014).
 • Türkiye’nin ilk Toprak Etiği Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2014’te Hacettepe’de kuruldu.
 • İlk Suriye Raporu’nu Hacettepe hazırladı (2014).
 • Türkiye’nin ilk Aşı Ar-Ge Laboratuvarı Hacettepe’de kuruldu (2015).
 • Türkiye’nin ilk Çocuklarda Habilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni Hacettepe kurdu (2015).
 • Üniversite bünyesinde ilk İlaç ve Kozmetik Araştırma, Geliştirme ve Kalite Kontrol Laboratuvarı 2015’te Hacettepe’de açıldı.
 • Kamuda ilk Siklotron ve Radyofarmasi Laboratuvarı Hacettepe’de açıldı (2015).
 • Türkiye’nin ilk Uluslararası Öğrenci Kongresi Hacettepe’de toplandı (2015).
 • Dünyada ilk kez uygulanan Mekanizmal Kök Hücre Tedavisi ile 6.5 aylık Zeynep Ece’nin akciğerinin normal seviyeye ulaşması sağlandı (2015).
 • İlk Hepatit B Aşısı, Hacettepe tarafından üretildi (2016).
 • Çift konsollu robotik cerrahi sisteminin kullanımına ilk Hacettepe’de başlandı (2017).
 • Hacettepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Programı altında “Yapay Zeka Mühendisliği Lisans Programı” açıldı. 2019-2020 Güz Döneminde ilk öğrenci alımları gerçekleştirildi.
 • Hacettepe Üniversitesi, Türkiye’de “Bilim ve Sanat Kurulları”na sahip ilk üniversitedir.
 • Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri mesleki uygulamalarında JCI belgesi ile mezun olmanın avantajına sahiptirler.
 • Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konusma Terapisi Bölümü ülkemizde açık beyin ameliyatlarında ekip üyesi olarak cerrahiye dil ve konuşma terapistlerinin katıldığı ilk ve tek bölümdür.
 • Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Türkiye’de Beslenme ve Diyetetik alanında eğitim veren ilk ve öncü kurumdur.
 • Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü 1 tezsiz (Beslenme ve Diyetetik), 4 tezli (Beslenme Bilimleri, Diyetetik, Toplum Beslenmesi, Toplu Beslenme Sistemleri) olmak üzere 5 farklı programda Türkiye’de lisanüstü eğitim veren ilk ve tek kurumdur.
 • Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü, ülkemizde her yıl 3 Mart ‘ta kutlanan Dünya Işitme Günü kutlamalarının ilkine ev sahipliği yapmıştır.
 • Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü Dünya Ergoterapistler Federasyonu ( World Federation of Occupational Therapists – WFOT) tarafından lisans eğitimi onaylı Türkiye ‘deki ilk bölümdür.
 • Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergotetapi Bölümü Avrupa Birliği Projesi kapsamında kurulmuş olan Türkiye ‘ nin ilk ve tek Mesleki Rehabilitasyon Merkezi ‘ ne sahiptir.
 • Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Avrupa Diyetetik Dernekleri Federasyonu ( EFAD) ”na üye olan ülkemizdeki ilk ve tek bölümdür.
Menu