Tıp Fakültesi
Bir yandan da Hacettepe Çocuk Hastanesinin inşasına başlanmıştır. 8 Temmuz 1958'de tüzel kişiliğe sahip Çocuk Sağlığı Enstitüsü kurulmuş ve bu Enstitü Hacettepe Çocuk Hastanesinde eğitim, öğretim, araştırma çalışmalarına ve kamu hizmetine başlamıştır. 1961 yılında, Hacettepe'de hemşirelik, tıbbi teknoloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon alanlarında eğitim yapan Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu, 1962'de ise Ev Ekonomisi Yüksek Okulunun Diyetetik Bölümü hizmete açılmıştır. 1963 yılında Hacettepe Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu, Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi hâline getirilmiş, Temel Bilimler, Hemşirelik, Fizyoterapi-Rehabilitasyon, Tıbbi Teknoloji Yüksek Okulları ile bugünkü Sağlık Teknolojisi Yüksek Okulunun Diyetetik Bölümü, adı geçen Fakülteye bağlı olarak yeniden örgütlenmiştir. Bu gelişmeden üç ay sonra, Fakülteye bağlı Diş Hekimliği Yüksek Okulu kurulmuştur.Üniversite her yıl daha da genişlemekte, yeni atılımlar yapmaktadır. Hacettepe Üniversitesi kurulduktan sonra Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesinin adı Tıp Fakültesi olarak değiştirilmiştir.

Fakültede mezuniyet öncesi öğrenim 1963 yılında başlamış ve ilk mezunlarını 8 Temmuz 1969 günü vermiştir.

Hacettepe Üniversitesinin başlıca amacı bilim anlayışına, inceleme ve araştırma yeteneklerine sahip sağlam düşünceli aydınlar yetiştirmek, bilimsel inceleme ve araştırmalar yaptırmak ve toplum sorunlarına eğilmektir. Hacettepe Üniversitesi, bu amacına ulaşmak için, Atatürk'ün gösterdiği bilim yolunda Türkiye'nin çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırılmasına çalışır.