Güzel Sanatlar Fakültesi


Bölümlerimiz1Grafik Bölümü

Öğrencilerimiz hem geleneksel tasarımı hem de bilgisayar destekli dijital tasarım yöntemlerini öğrenmektedir. Temel sanat eğitimi, modelaj, desen, fotoğraf, bilgisayar destekli tasarım, yayın grafiği, animasyon bu derslerden bazılarıdır.Öğrencilerimiz atölye derslerinde alanında uzman öğretim elemanları gözetiminde Photoshop, Freehand, Illustrator, Indesign, Flash, Dreamweaver, Finalcut, After Effects vb. programları uygulamalı projeleri kapsamında öğrenmektedirler.

2Heykel Bölümü

Bölümün amacı öğrencilere heykel sanatının gerektirdiği temel bilgi ve becerileri kazandırmak genelde sanatın, özel anlamda ise heykel sanatının tanıtılmasından yola çıkarak bu sanat dalının gerektirdiği kültürü kavramak, gözlem, inceleme araştırma ve uygulama yolu ile yaratıcılığı geliştirmek, nesnelerle olgular arasında ilişki kurarak doğayı ve nesneyi yorumlayabilme yetisini güçlendirerek sezgi gücünü arttırmaktır.

3 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü, iç mimarlık alanında çağdaş düşünce ve değerler ile donanımlı, yaratıcı bireyler yetiştirmeyi ve toplumda mekân tasarımına verilen önemi artırmaya katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Asıl hedefi, uluslararası düzeyde tanınan ve aranılan iç mimarlar yetiştirmek; yetiştirdiği bireyler ile tasarımın çağdaş ve evrensel ölçütlerine katkıda bulunan öncü bir eğitim kurumu olmaktır.

4Resim Bölümü

Resim Bölümünün amacı, öğrencilerin disiplinli bir gözlem yolu ile yapıcı ve yaratıcı güçlerini ve yaratıcılığın temeli olan sezgi gücünü nesneler ve nesneler arasındaki ilişkileri yorumlayabilme yetisini geliştirmek, sanatın doğasını ve görsel düşüncenin mantığını sezdirecek gerekli kültürü kazandıracak eğitimi vermektir.

5Seramik ve Cam Bölümü

Seramik ve Cam Bölümü genç ve dinamik eğitim kadrosuyla Türkiye’de kurulmuş seramik bölümleri içinde en nitelikli olanlarındandır. Seramik ve Cam Bölümünün üstlendiği görev ve amaç; seramik alanında öğrencilere bilgi ve becerilerini geliştirebilecekleri ortam ve olanakları sağlayarak sanatın insana ait en üst düzeydeki etkinliklerden biri olduğunu özümseyen, evrensel düşünce ve değerlere sahip çağdaş sanatçı adayları yetiştirmektir. Öğretim kadrosunun kendini geliştirmesinin, sanatı yaşamasıyla ve üretkenliğiyle paralel olduğu düşüncesini benimseyen, Hacettepe Üniversitesi Seramik ve Cam Bölümü öğretim elemanları, düzenli olarak ulusal ve uluslararası sanatsal faaliyetlerde bulunmaktadırlar.

6Seçmeli Ders Birimi

H.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Seçmeli Dersler Koordinatörlüğü Beytepe ve Sıhhiye yerleşkelerinde olmak üzere Güzel Sanatlar Fakültesi dışında kalan tüm diğer fakültelerimizin öğrencilerine Fotoğraf, Plastik Sanatlar, Seramik ve Sinema Televizyon derslerini açmaktadır. GSM kodu ile seçmeli olarak açılan bu dersler her yıl Güz ve Bahar dönemlerinde verilmektedir. Derslerin her biri; 3 ders saati ve 2 kredi olarak belirlenmiştir. Üniversitemizin diğer fakülteleri için açılan bu derslerimize her yıl yaklaşık 1000 öğrenci katılarak temel sanat eğitimi almaktadır.


Ayrıntılı Bilgi Güzel Sanatlar Fakültesi Resmi Sayfalarında

Üniversitem Hacettepe...

Hacettepe Üniversitesi ülkemizin önde gelen üniversitelerden biri olarak bilim, teknoloji ve sanat alanlarında toplumsal kalkınmaya ve evrensel değerlere katkılarını sürdürüyor.

Bizi sosyal medyada takip edin:

Bilgi için: 0 (312) 305 10 80