Sağlık Bilimleri Fakültesi


Bölümlerimiz



1Beslenme ve Diyetetik Bölümü

1962 yılında “Hacettepe Sağlık Bilimleri Yüksekokulu" bünyesinde açılan “Diyetetik” programı ile beslenme ve diyetetik alanında eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerine başlamıştır. Bu program Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nün, dolayısıyla Türkiye’de diyetisyenlik eğitiminin başlangıcı olmuştur.

2Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü

Odyoloji Programı Türkiye’de ilk kez, Hacettepe Üniversitesi'nde 1968 yılında Yüksek Lisans düzeyinde başlamıştır. Bu program, 1989 yılına kadar Odyoloji Programı adıyla yürütülmüş, daha sonra yüksek lisans programı, revize edilerek "Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları" Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi ile devam etmiştir. Odyoloji Bölümü ve Odyoloji Lisans Programı, 11 Mayıs 2011 tarihinde Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde kurulmuş ve 2012-2013 Eğitim-Öğretim Dönemi'nde lisans düzeyinde eğitim vermeye başlamıştır. Aynı bölüm altında 18 Nisan 2013 tarihinde Dil ve Konuşma Terapisi Anabilim Dalı ve Lisans Programı açılmıştır. Dil ve Konuşma Terapisi Anabilim dalı, 22.12.2014 tarihinden bu yana Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü olarak eğitimine devam etmektedir.

3Çocuk Gelişimi Bölümü

Bölümümüz 1968 yılında Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesine bağlı Ev Ekonomisi Yüksek Okulu çatısı altında Çocuk Gelişimi ve Eğitimi adıyla kurulmuştur. 1972 yılında Hacettepe Üniversitesi senato kararı ile Ev Ekonomisi Yüksek Okulunun bir bölümü olarak doğrudan Rektörlüğe bağlanmıştır. 1976 yılından itibaren özel eğitim çalışmalarına başlanılmış ve 23.12.1982 tarihinde YÖK kararı ile Özel Eğitim Ana Bilim Dalı kurulmuştur. "Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü"; "Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Ana Bilim Dalı" ve "Özel Eğitim Ana Bilim Dalı" olarak iki alanda çalışmalarını sürdürmüştür. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Ana Bilim Dalı, alanında Türkiye'nin ilk, Özel Eğitim Ana Bilim Dalı ise alanında üçüncü ana bilim dalıdır. Bilim uzmanlığı ve doktora programları da 1972-73 güz dönemi itibarıyla başlamıştır. 30 Kasım 1977, 16125 sayılı Resmî Gazete'nin 15.sayfasında belirtildiği üzere, bölüm mezunları sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında sayılmıştır. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü, YÖK kararı ile 04.03.1987 tarihinde "Çocuk Sağlığı ve Eğitimi", yine YÖK'ün 23.03.1996 tarihli kararı ile "Çocuk Gelişimi ve Eğitimi" adını almıştır. Bölümümüz 21.05.07 tarih ve 2007/12216 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi altında "Çocuk Gelişimi Bölümü" olarak yeniden yapılandırılmıştır.

4Ergoterapi Bölümü

Dünyada 100 yıllık bir geçmişi bulunan Ergoterapi (Occupational Therapy, İş ve Uğraşı Tedavisi) mesleğinin temelleri ilk kez Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesine bağlı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulunun kuruluşu ile atılmıştır. Prof Dr İhsan Doğramacı tarafından rehabilitasyon terapistleri yetiştirmek üzere açılan okulun 24 Temmuz 1964 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmeliğinde belirtilen bölümleri arasında Mesleki Tedavi ve Meşguliyet tedavisi bölümleri vardır. Bu konularda yapılan çalışmalar yüksekokulun iş ve uğraşı tedavisi ünitesinin kurulması ile gerçekleşmiştir.

5Odyoloji Bölümü

Programımızın amacı, bilimsel ve teknolojik gelişmelere uyum sağlayabilen, işitme ve denge ile ilgili problemlerin en güncel ve doğru yaklaşımlarla ele alabilen “odyolog”lar yetiştirmektir. Hem sağlık hizmetinde hem de akademik alanda çalışmalarını hedeflenmektedir. Odyoloji lisans eğitimi 4 yıl tam zamanlı olarak verilmektedir. Eğitim dili Türkçe'dir. Dersler; teorik ve pratik olarak yürütülmektedir. Öğrencilerimizin, çalışma alanlarına yönelik alan çalışması ve kurum stajları yapmak, rapor, seminer, eğitim ve araştırma projeleri hazırlama ve sözlü sunum yapma sorumlulukları bulunmaktadır.  Dördüncü yılın sonunda Odyoloji Lisans Programı öğrencileri "Odyolog" ünvanı ile mezun olmaktadır.


Ayrıntılı Bilgi Sağlık Bilimleri Fakültesi Resmi Sayfalarında

Üniversitem Hacettepe...

Hacettepe Üniversitesi ülkemizin önde gelen üniversitelerden biri olarak bilim, teknoloji ve sanat alanlarında toplumsal kalkınmaya ve evrensel değerlere katkılarını sürdürüyor.

Bizi sosyal medyada takip edin:

Bilgi için: 0 (312) 305 10 80