Mühendislik Fakültesi


Bölümlerimiz1Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Türkiye’de ve dünyada, endüstri, kamu ya da akademide başarılı kariyere sahip olan, yurt içi ve yurt dışında lisansüstü eğitimini veya mesleki eğitim programlarını başarıyla tamamlayan, lider ve girişimci rollerde görev alan, mühendisler yetiştirmektir.

2Çevre Mühendisliği Bölümü

Çevre Mühendisliği Yüksek Lisans ve Doktora Programları, mühendislik yaklaşımlarını ve prensiplerini kullanarak küresel ve yerel ölçekteki çevresel sorunlara çözümler geliştirmek için; çevre mühendislerine, farklı disiplinlerden mühendislere ve diğer bilim insanlarına yüksek seviyede eğitim sağlamayı amaçlamaktadır.

3Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü

Bölümümüz, 1974 yılında kurulmuş ve ilk mezununu 1978 yılında vermiştir. Bölümümüz kurulduğu günden Şubat 2017 tarihine kadar toplam 2395 lisans, 489 yüksek lisans ve doktora mezunu vermiştir. Halen, 745 lisans ve 425 yüksek lisans ve doktora öğrencisi öğrenim görmektedir. Bölümümüzün eğitim dili İngilizce'dir. İngilizce yeterlik sınavını aşamayan öğrencilerimiz bölümümüzde okumaya başlamadan önce hazırlık sınıfına devam etmektedirler.

4Endüstri Mühendisliği Bölümü

Endüstri Mühendisliği insan, malzeme, makina ve enerjinin entegre olduğu sistemlerin tasarımı, iyileştirilmesi ve kurulumu ile ilgilenir. Bu tür sistemlerden elde edilecek olan sonuçların belirlenmesi, tahmin edilmesi ve değerlendirilmesi için matematik, fizik ve sosyal bilimlerin özelleşmiş bilgileriyle mühendislik analiz ve tasarımının ilkeleri ve metotlarını bir arada kullanır.

5Fizik Mühendisliği Bölümü

Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümü’nün yetiştirdiği Fizik Mühendisleri bilgileri ve deneysel becerileri ile ülkemizin çeşitli kuruluşlarınca aranan kişiler konumundadır. Öte yandan yüksek lisans ve doktora çalışmaları için yurtdışına giden mezunlarımız gösterdikleri üstün başarılar sonucunda yurt içinde ve yurt dışında önemli araştırıcı kadrolarında yer almışlardır.

6Geomatik Mühendisliği Bölümü

Geniş faaliyet alanına sahip olması sebebiyle Geomatik Mühendisleri gerek özel, gerekse kamu sektöründe birçok farklı kurumda görev alabilmektedir. 2013 verilerine göre ülkemizde Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası'na (HKMO) kayıtlı yaklaşık 13.000 Harita, Jeodezi ve Fotogrametri veya Geomatik Mühendisi bulunmaktadır. Ancak ülkemizde ihtiyacın bu sayının oldukça üzerinde olduğu belirtilmektedir. Özellikle son dönemde artan kentsel dönüşüm uygulamaları ile baraj, karayolu, demiryolu vb. altyapı projeleri bölüm mezunlarına olan ilgiyi artırmıştır. Bunun yanı sıra, uzay ve bilgi teknolojilerindeki hızlı ilerleme gelişmiş ülkelerde Geomatik Mühendislerinin çalışma kapsamını klasik “harita mühendisi” algısının çok ötesine taşımıştır.

7Gıda Mühendisliği Bölümü

1977 yılında kurulan ve ilk mezunlarını 1980 yılında vermeye başlayan Gıda Mühendisliği Bölümü, 1982 yılından beri Gıda Bilimi Anabilim Dalı ve Gıda Teknolojisi Anabilim Dalı olmak üzere iki anabilim dalında eğitim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir. Bölümde yürütülen lisans programında ilk yıl verilen temel bilim derslerinin yanı sıra yoğun temel mühendislik dersleri ve teknoloji dersleri programı uygulanmaktadır. Derslerin 1/3'ü İngilizce aktarılmakta ve 1 yıllık İngilizce hazırlık eğitimi verilmektedir.

8İnşaat Mühendisliği Bölümü

Hacettepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 1992 yılında, Yüksek Öğretim Kurulu'nun 27.04.1993 tarih ve 1467 sayılı yazısı ile kurulmuştur. Mühendislik Fakültesi Yönetim Kurulu’nun 4.2.2014 tarihli toplantısında Lisans programının onaylanmasına, eğitim dilinin İngilizce olmasına, Yüksek Öğretim Kurulu’na 2014-2015 eğitim yılından itibaren öğrenci alınması için gerekli başvurunun yapılmasına karar verilmiştir.

9Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Jeoloji Mühendisliği Bölümü; evrensel değerleri ilke edinerek, bilim ve teknolojiden yararlanarak, ülkemizde yerbilimleriyle ilgili problemleri bilimsel ve mühendislik bakış açısıyla çözebilen, bilgi üretip bunu paylaşan ve mesleki etik kurallarına saygılı mühendis ve araştırmacılar yetiştirmeyi, bilimsel araştırma, eğitim ve hizmet alanlarındaki birikimini ve üretimini toplum yararına sunmayı başlıca görev edinmiştir.

10Kimya Mühendisliği Bölümü

Kimya Mühendisliği Bölümü (1967) Hacettepe Üniversitesinin (1963) ilk kurulan bölümlerinden birisidir. Önceleri Fen ve Mühendislik Fakültesi bünyesindeyken, 1971 yılında Kimya Fakültesinin kurucu iki bölümünden biri olarak eğitim dünyasındaki yerini almıştır. Daha sonra, yükseköğretim ile ilgili yeni yasa uyarınca, 1983 yılında Mühendislik Fakültesine katılmıştır. Bölüm, özgün ve işlevsel bir mimariye sahip olan kendi binasına 1987 yılında taşınmıştır. Halen bölümün akademik kadrosunda 11 profesör, 2 yardımcı doçent, 1 uzman ve 15 araştırma görevlisi bulunmakta olup, aşağıdaki üç anabilim dalında yapılanmıştır. Proses ve Reaktör Tasarımı, Temel İşlemler ve Termodinamik, Kimyasal Teknolojiler.

11Maden Mühendisliği Bölümü

Ülkemizdeki Maden Mühendisliği Bölümleri arasında seçkin bir yere sahip olan bölümümüz, maden işletilmesi ve zenginleştirilmesi konularında bilgi sahibi, bilgisayar kullanabilen ve sosyal niteliklere sahip mühendisler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bölümümüzde Cevher Hazırlama (1968) ve Maden İşletme Anabilimdalları mevcuttur.

12Makine Mühendisliği Bölümü

Hacettepe Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü 1992 yılında kurulmuştur. Makina Mühendisliği Bölümü çatısı altında kurulan ülkemizin ilk Otomotiv Mühendisliği Lisans Programı öğrencilerini 2005 yılında kabul ederek eğitime başlamıştır. 2009 Bahar yarıyılında Makina Mühendisliği Yüksek Lisans Programı açılmıştır.

13Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü

Hacettepe Üniversitesi - Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü ülkemizde nükleer mühendislik alanında lisans düzeyinde eğitim/öğretim veren ilk ve tek bölümdür. 1977 yılında kurulan bölümümüz önce yalnızca lisans-üstü program yürütmüş, 1982 yılında lisans düzeyinde de eğitim/öğretim vermeye başlamıştır.


Ayrıntılı Bilgi Mühendislik Fakültesi Resmi Sayfalarında

Üniversitem Hacettepe...

Hacettepe Üniversitesi ülkemizin önde gelen üniversitelerden biri olarak bilim, teknoloji ve sanat alanlarında toplumsal kalkınmaya ve evrensel değerlere katkılarını sürdürüyor.

Bizi sosyal medyada takip edin:

Bilgi için: 0 (312) 305 10 80