Diş Hekimliği Fakültesi


Yıllara Göre EğitimÖğrencilerimiz, ilk iki yıl içerisinde Temel Tıp Bilimleri, Diş Hekimliği Bilimleri’ne giriş dersleri ile birlikte pratik laboratuvar uygulamaları derslerini alırlar.
Üçüncü yılda ise Diş Hekimliği Bilim Dersleri ile birlikte hastalara tedavi hizmeti sunabilecek klinik bilgi ve becerinin kazanıldığı Fantom Laboratuvar Eğitimleri ve Kliniğe Hazırlık dersleri tamamlanır.
Dördüncü ve beşinci yılda öğrenciler yetkin öğretim üyeleri ve elemanlarının gözetiminde hastaların tedavilerini bizzat uygulayarak bilgi ve becerilerini pekiştirdikleri klinik tedavi uygulamalarını gerçekleştirirler.