Bologna Süreci


Bologna Sürecinin Hedefleri

  • Kolay anlaşılır ve karşılaştırılabilir yükseköğretim diploma ve dereceleri oluşturmak (Diploma Eki uygulaması).
  • Yükseköğretimde lisans, yüksek lisans ve doktora olmak üzere üç aşamalı derece sistemine geçmek.
  • Avrupa Kredi Transfer Sistemini-AKTS (ECTS: European Credit Transfer System) uygulamak.
  • Öğrencilerin ve öğretim elemanlarının hareketliliğini sağlamak ve yaygınlaştırmak.
  • Yükseköğretimde kalite güvencesi sistemleri ağını uygulamak ve yaygınlaştırmak.
  • Yükseköğretimde Avrupa boyutunu geliştirmek.