İlklerin ve Başarıların Üniversitesi



Üniversitemiz akademisyenleri, ülkemizde bilim ve teknolojiyi yönlendiren önemli kurumlarda yönetici veya danışmanlık görevleri de üstlenmektedir. Hacettepe akademik personeli tarafından ulusal ve uluslararası mesleki/bilimsel sivil toplum örgütlerinde üst düzey yöneticilik görevleri de yürütülmüştür.

Tüm Türkiye’de yayın sayısı açısından ikinci, atıf sayısı açısından ilk sırada yer alan Hacettepe, yayın niteliğini gösteren üniversite h-indeksi değeri dikkate alındığında 1980 yılından bu yana birinci sıradadır. Üniversite h-indeksi 30’un üzerinde olan 180 kişilik başarılı Türk bilimci arasında 17 isim ile yer bulan Hacettepe Üniversitesi, listenin açık ara birincisi durumundadır.

Hacettepe Üniversitesi’nde eğitim-öğretim faaliyetleri alanında uzman ve seçkin öğretim elemanlarınca sürdürülmektedir. Dolayısı ile Hacettepeli öğrenciler sürekli öğrenmeye ve gelişmeye dayalı böyle bir akademik ortamın, geniş ve etkili bir bilgi-araştırma ağının parçası olurlar.


 • Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı’nda Glikojen depo ve lizozomal depo hastalıklarının pre-natal ve post-natal tanısı ilk defa Hacettepe laboratuvarlarında rutin hale getirildi.
 • İlk Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü
 • Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı Türkiye’de ilk kez fototerapi uygulayan bölüm oldu.
 • Türkiye’de ilk uluslararası Nükleer Onkoloji kongresi Hacettepe Nükleer Tıp Anabilim Dalı öncülüğünde yapıldı.
 • RaySearch RayStation® Tedavi Planlama Sistemi dünyadaki en hızlı bilgisayarlı tedavi planlama sistemi ve Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı’nda mevcut 2016 modeli Türkiye’de ki klinik uygulamaların ilk örneğidir.
 • Radyoloji Anabilim Dalı 1970’Ierden beri nöroradyoloji, pediatrik radyoloji, vasküler radyoloji, bilgisayarlı tomografi, ultrasonografi ile tanısal radyoloji alanlarında girişimsel radyoloji ve endovasküler tedavi alanlarında ilkleri oluşturdu.
 • Psikiyatri Kliniği genel hastane bünyesinde eğitim ağırlıklı uygulaması ile Türkiye’de ilk örneği oldu (Ruh Sağlığı Hastalıkları Anabilim Dalı).
 • Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı’nda ilk ağrı tedavisi, inhalasyon tedavisi ve epidural anestesi Prof.Dr. Özdemir tarafından grçekleştirildi.
 • Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Ankara’da halka hizmet veren ilk nöroşirürji kliniği oldu.
 • Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, doğuştan kalça kırığı tedavisine (1961) yönelik Şalter Osteotomisi, 1962’de Skolyoz Cerrahisi ve 1970’de total kalça antroplastisi ilk kez klinikte yapıldı.
 • Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, 1965 yılında kurulmuş olup Türkiye’de eğitim veren ilk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi kliniğidir.
 • Üniversitem Hacettepe...

  Hacettepe Üniversitesi ülkemizin önde gelen üniversitelerden biri olarak bilim, teknoloji ve sanat alanlarında toplumsal kalkınmaya ve evrensel değerlere katkılarını sürdürüyor.

  Bizi sosyal medyada takip edin:

  Bilgi için: 0 (312) 305 10 80